Sėkmingai pradėtas School Emergency projektas

Lapkričio 7-9  dienomis Alcala de Guadaira (Ispanija) vyko pirmasis School Emergency projekto partnerių, iš septynių institucijų, susitikimas.

Projekto tikslas – sukurti pagrindinių mokyklų mokytojams ir moksleiviams pirmą e. mokymosi platformą, kurioje būtų pateikta informacija kaip elgtis susidūrus su pavojais, labiausiai paplitusiais Europos Sąjungos mokyklose. Sukurta e. mokymosi platforma apims tokius pagrindinius pavojus kaip gaisras, terorizmas, pirmosios pagalbos suteikimas, žemės drebėjimas ir tarša. Šie pavojai pasirinkti vadovaujantis atliktais tarptautiniais tyrimais, kuriuos nuo 2017 metų spalio iki 2018 metų sausio atliko projekto partneriai.

Remiantis tyrimo rezultatais 22,36% mokytojų ir 33,37% mokinių nebuvo mokomi reaguoti į minėtus pavojus. Tuo tarpu 41,46% mokytojų ir 47,19% moksleivių, kurie dalyvavo tokio pobūdžio mokymuose teigė, jog jų buvo per mažai, nes, dažniausiai mokymai apsiribodavo tik evakuacija gaisro metu (87,75 % mokytojų ir 94,18% moksleivių) arba mokymai buvo per trumpi (mokymai 62,53% mokytojams truko mažiau nei 3 valandos, o 58,43% moksleiviams – mažiau nei 1 valandą).

Pirmąją susitikimo dieną dalyvius šiltai pasveikino German Terron, Alacala de Guadaira miesto tarybos narys, o projekto priešistorę priminė Kim Lintrup, Frederiksborg‘o priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovas bei Marcelino Sancho, Alcala de Guadaira priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadas.

Šis pirmasis projekto susitikimas padėjo tvirtą pamatą užmezgant stiprius partnerystės santykius, buvo dirbama ties mokymo turinio sukūrimo gairėmis ir jų įtraukimu į e. mokymosi platformą.

Sekantis žingsnis – baigti e. mokomosios medžiagos turinio parengimo darbus. Tą projekto dalyviai turės padaryti iki antro projekto partnerių susitikimo, kuris vyks 2019  metų balandį.

Tarpinstitucinę ir tarpvalstybinę partnerystę inicijavo Frederiksborg priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (Danija) bendradarbiaudama kartu su Alcala de Guadaira priešgaisrine ir gelbėjimo tarnyba (Ispanija), Estijos gelbėjimo tarnyba (Estija), Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriumi (Lietuva), Vilniaus „Genio“ progimnazija (Lietuva), Gaia Hariduse Selts mokykla (Estija) ir Profesoriaus Tierno Galvan vidurine mokykla (Ispanija). School Emergency projektas yra kofinansuojamas iš Europos sąjungos Erasmus + programos.