Sostinės Viešoji tvarka kuria piliečių chartiją – saugesniu miestu kviečia rūpintis drauge

Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius kviečia vilniečius susipažinti su kuriama piliečių chartija ir drauge kurti saugų miestą. Chartija – kol kas projektas, į kurį tikimasi sulaukti atsiliepimų, pasiūlymų, patobulinimų iš pačių vilniečių.

Viešosios tvarkos pareigūnai pastebi, kad vis augančiame Vilniuje skirtingi visuomenės narių interesai ir nuolatiniai pokyčiai ir miesto plėtra kelia nemažai iššūkių, kuriuos įveikti galima tik glaudžiai bendradarbiaujant, įsiklausant ir veikiant kartu.  Suprasdama vilniečių lūkesčius ir poreikius, kurdama naują valdymo kultūrą, savivaldybė tikisi, kad kartu su vilniečiais parengta ir ištobulinta piliečių (paslaugų) chartija taps įrankiu, kuris padės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnams ir piliečiams geriau suprasti vieniems kitus ir suvienyti pastangas kuriant saugų ir tvarkingą miestą, pasitelkiant tvarius sprendimus ir veiksmingas priemones.

Vilniečiai kviečiami aktyviai teikti pastabas, pasiūlymus dėl chartijoje deklaruojamų vertybių, įtvirtintų įsipareigojimų, numatytų veiklos principų ir paslaugų standartų elektroniniu paštu andzej.dinikis@vilnius.lt  iki 2021 m. kovo 15 d.

Pilnas chartijos variantas: VTS Paslaugų chartija (projektas visuomenės pastaboms)

Pareikšti nusiskundimus, teikti pasiūlymus, pasisakyti apie geruosius Viešosios tvarkos skyriaus veiklos pavyzdžius galima pildant piliečio atsiliepimo formą.