Trečiasis tarptautinio projekto School Emergency partnerių susitikimas

Sausio 28-30 dienomis septynios projekto partnerių organizacijos susitiko Vilniuje (Lietuva), kur įvyko trečiasis projekto School Emergency partnerių tarptautinis susitikimas.

Projekto tikslas – sukurti pagrindinių mokyklų mokytojams ir moksleiviams pirmą e. mokymosi platformą, kurioje būtų pateikta informacija kaip elgtis susidūrus su pavojais, labiausiai paplitusiais Europos Sąjungos mokyklose. Sukurta e. mokymosi platforma apims tokius pagrindinius pavojus kaip gaisras, terorizmas, pirmosios pagalbos suteikimas, žemės drebėjimas ir cheminė tarša. Šie pavojai pasirinkti vadovaujantis atliktais tarptautiniais tyrimais, kuriuos nuo 2017 metų spalio iki 2018 metų sausio atliko projekto partneriai.

Remiantis tyrimo rezultatais 22,36% mokytojų ir 33,37% mokinių nebuvo mokomi reaguoti į minėtus pavojus. Tuo tarpu 41,46% mokytojų ir 47,19% moksleivių, kurie dalyvavo tokio pobūdžio mokymuose teigė, jog jų buvo per mažai, nes dažniausiai mokymai apsiribodavo tik evakuacija gaisro metu (87,75 % mokytojų ir 94,18% moksleivių) arba mokymai buvo per trumpi (mokymai 62,53% mokytojams truko mažiau nei 3 valandos, o 58,43% moksleiviams – mažiau nei 1 valandą).

Pirmoji susitikimo diena prasidėjo šiltu Sandros Norbutaitės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus vedėjos, pasveikinimu projekto partneriams. Vėliau, projekto partneriai pristatė ir įvertino e. mokymosi platformos testavimo 2019 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais keturiose šalyse (Danijoje, Ispanijoje, Estijoje ir Lietuvoje) rezultatus. Remiantis testavime dalyvavusių asmenų atsiliepimais, projekto partneriai nustatė e. mokymosi platformos trūkumus, kurie turės būti ištaisyti iki e. mokymosi platformos oficialaus paskelbimo.

Kitas projekto partnerių tarptautinis susitikimas vyks 2020 metais gegužės mėnesį Hillerød (Danija) mieste. Pastarojo susitikimo metu partneriai įvertins e. mokymosi platformos paskutiniąją versiją, taip pat bus planuojami projekto viešinimo ir informacijos sklaidos veiksmai.

Tarpinstitucinę ir tarpvalstybinę partnerystę inicijavo Frederiksborg priešgaisrinė  gelbėjimo tarnyba (Danija) bendradarbiaudama kartu su Alcala de Guadaira priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (Ispanija), Estijos gelbėjimo tarnyba (Estija), Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyriumi (Lietuva), Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija (buv. Vilniaus „Genio“ progimnazija) (Lietuva), Gaia Hariduse Selts mokykla (Estija) ir Profesoriaus Tierno Galvan vidurine mokykla (Ispanija). School Emergency projektas yra kofinansuojamas Europos sąjungos Erasmus + programos lėšomis.

Detalesnė informacija pasiekiama tinklapyje www.schoolemergency.eu