Viešosios tvarkos skyriaus piliečių (paslaugų) chartija

 

Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius kviečia susipažinti su parengta piliečių (paslaugų chartija) ir drauge kurti saugų miestą.

Viešosios tvarkos pareigūnai pastebi, kad nuolatiniai pokyčiai, skirtingi visuomenės narių interesai ir kitos aplinkybės vis augančiame Vilniuje kelia nemažai iššūkių, kuriuos įveikti galima tik glaudžiai bendradarbiaujant su visuomene, įsiklausant ir veikiant kartu. Suprasdama, kad vilniečių žinios ir lūkesčių raiška yra svarbi sąlyga sėkmingai Savivaldybės ir Viešosios tvarkos skyriaus veiklai, siekdama kurti valdymo kultūrą kurioje kiekvieno asmens nuomonė ir balsas yra svarbus, Savivaldybė tikisi, kad ši piliečių (paslaugų) chartija taps įrankiu, kuris padės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnams ir piliečiams geriau suprasti vieniems kitus ir suvienyti pastangas kuriant saugią ir tvarkingą miesto aplinką.

Chartijoje pristatomi Viešosios tvarkos skyriaus veiklos principai ir teikiamų paslaugų standartai, įvardyti įsipareigojimai piliečiams ir aprašoma, kokių veiksmų bei elgesio modelių tikimasi iš piliečių tam, kad suteikti norimos kokybės paslaugas būtų paprasčiau, apibūdinami pareigūnų ir visuomenės bendradarbiavimo ir sąveikos mechanizmai.

 

Pilnas chartijos variantas: VTS Paslaugų chartija

Pareikšti nusiskundimus, teikti pasiūlymus, pasisakyti apie geruosius Viešosios tvarkos skyriaus veiklos pavyzdžius galima pildant piliečio atsiliepimo formą.