Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai perduotos ekologinių įvykių likvidavimo priemonės

Šių metų sausio 11 dieną Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, organizavo susitikimą viename iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinių padalinių, kuriame, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Poderskiui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiajam patarėjui Juliui Morkūnui, savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjai Sandrai Norbutaitei bei Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojui Evaldui Tamašauskui, buvo pristatytos ir perduotos naudojimui ir saugojimui Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis įsigytos ekologinių įvykių likvidavimo priemonės ir įranga.

Susitikimo metu pristatyta įsigytų asmens apsaugos, matavimo, teršalų surinkimo ir lokalizavimo bei kitos techninės priemonės, jų charakteristikos, panaudojimo galimybės likviduojant ekologinių nelaimių padarinius Vilniaus mieste. Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai perduotos priemonės ir įranga, kurios buvo įsigytos pagal 2017 metų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą ir atsižvelgus į poreikius likviduojant ekologinio pobūdžio įvykius. Įranga ir priemonės paskirstytos saugoti ir naudoti visuose Vilniaus mieste esančiuose Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padaliniuose.

Susitikimo metu valdybos viršininko pavaduotojas Evaldas Tamašauskas padėkojo Vilniaus miesto savivaldybės atstovams už perduotas priemones, abipusiai glaudų bendradarbiavimą tarp įstaigų ir tolimesnio bendradarbiavimo svarbą siekiant tinkamai pasirengti likviduojant įvairaus pobūdžio ekstremalius įvykius ir situacijas. Valdybos viršininko pavaduotojas paminėjo, kad ugniagesiai gelbėtojai, kurie pirmieji reaguoja į įvykius, dabar bus kur kas geriau aprūpinti ir pasirengę tokio pobūdžio įvykių likvidavimui ir taip sumažins padarinių daromą žalą gamtai ir supančiai aplinkai.