Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2017 metų renginių grafikas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. 30-1001

Vilniaus miesto gyventojų civilinės saugos švietimo 2017 metų renginių grafikas (atsisiųsti)

Eil.
nr.
Numatytas
renginio
laikotarpis
Renginio
pavadinimas
Renginio
vieta
Atsakingas
vykdytojas
1. 2017 m.
kovo 1 d.
Tarptautinės civilinės gynybos dienos minėjimas, susitinkant su Vilniaus mieste veikiančių civilinės saugos sistemos pajėgų atstovais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius VMSA
Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius
2. 2017 m.
balandžio,
spalio mėn.prieš Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą
Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.ltskelbti informaciją apie planuojamą Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą Vilniaus m. VMSA
Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius
3. 2017 m.
III-IV ketv.
Bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba civilinės saugos mokomųjų filmų sklaida Vilniaus miesto gyventojams Vilniaus m. VMSA
Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius
4. 2017 m.
III-IV ketv.
Informacijos civilinės saugos tematika gyventojams pateikimas Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Civilinė sauga“ papildant ją patarimais ir rekomendacijomis gyventojams Vilniaus m. VMSA
Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius
5. 2017 m.
III-IV ketv.
Kasmetinė eismo saugumo akcija „Apsaugok mane“. Akcijos tikslas – paskatinti vairuotojus atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausius kelių eismo dalyvius – vaikus, stiprinti vaikų Kelių eismo taisyklių išmanymą, sąmoningumą, drausmingumą, atsakomybę keliuose Įvairios Vilniaus miesto vietos, kuriose bus vykdoma informacijos apie saugų eismą sklaida, – planuojama iškabinti plakatus, surengti spaudos konferenciją ir vykdyti kitas informacijos sklaidos priemones VMSA
Saugaus miesto departamentas
ir
AB „Lietuvos draudimas“
6. 2017 m.
III-IV ketv.
Teminės viešos konferencijos Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams aktualiais viešosios tvarkos ir saugumo klausimais Vilniaus miesto savivaldybės administracinis pastatas (Konstitucijos pr. 3) VMSA
Saugaus miesto departamentas
ir
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
7. 2017 m.
III-IV ketv.
Saugios kaimynystės konkurso laimėtojų apdovanojimai Vilniaus miesto savivaldybės administracinis pastatas (Konstitucijos pr. 3) VMSA
Saugaus miesto departamentas
ir
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
8. 2017 m.
III-IV ketv.
Plakatų, lankstinukų ir kitos socialinės reklamos saugios aplinkos kūrimo tema platinimas Įvairios Vilniaus miesto vietos, kuriose bus platinami plakatai ir lankstinukai. Kitą socialinę reklamą planuojama transliuoti interneto erdvėje, viešojo transporto, ACM ekranuose VMSA
Saugaus miesto departamentas
ir
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
9. 2017 m.
I-IV ketv.
Projektas „Bakterijų tramdytojai“, kurio tikslas – skatinti asmens higieną ir užkrečiamųjų ligų prevenciją Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

10. 2017 m.
III-IV ketv.
Savisaugos įgūdžių formavimas tėvų grupėse Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

11. 2017 m.
III-IV ketv.
Skendimų prevencijos ir saugos mokymai Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

12. 2017 m.
II ketv.
Švarios rankos, prevencija prieš užkrečiamąsias ligas Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

13. 2017 m.
II-IV ketv.
Aplinkos stebėsena, visuomenės informavimas esant aplinkos taršos pavojui Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

14. 2017 m.
II-IV ketv.
Savisaugos įgūdžių mokymas Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

15. 2017 m.
I ketv.
Prevencinių filmų pristatymas saugaus elgesio ant ledo tema Vilniaus m. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai,

VMSA
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

____________________