Apie visuomenės aplinkosauginio švietimo programos įgyvendinimą informacija žiniatinklyje:

 

http://www.aplinka.vilnius.lt/lt/

 


2012 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo programos įgyvendinimas

2012 metais Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos skyriuje įgyvendinant Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo programą buvo įgyvendinta 20 projektų, skirtų perteikti visuomenei aplinkosauginio švietimo nuostatas, žinias ir patirtį, atspindinčius žmogaus įvairiapusį ryšį su aplinka; ugdyti vilniečių aktyvią asmeninę poziciją, pilietišką, sąmoningai aplinką tausojančią visuomenę; padėti visuomenei suprasti atliekų rūšiavimo svarbą, skatinti aplinkosauginį švietimą ir informavimą, domėjimąsi aplinkosaugos problemomis, gerinti aplinkos kokybę sprendžiant atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo problemas; remti aplinkos saugojimo iniciatyvas, skatinti asmenų aplinkosauginį aktyvumą, glaudų visuomenės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis įstaigomis, visuomeninių organizacijų, bendruomenių ir institucijų partnerystę įgyvendinant darnią miesto plėtrą, skatinant sveiką gyvenimo būdą ir sveiką aplinką mieste.

Vykdant aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus mieste buvo organizuota:

 • 3 konferencijos, kuriose vilniečiai turėjo galimybę diskutuoti su mokslininkais aplinkos apsaugos temomis, išklausyti pranešimus apie diegiamas naujoves aplinkos apsaugos srityje, mokslinių tyrimų ir technologijų pasiekimus siekiant gerinti aplinkos kokybę ir žmonių gerovę;
 • 57 seminarai (paskaitos, informaciniai renginiai) aplinkos apsaugos aktualiomis temomis, akcentuojant atliekų rūšiavimo svarbą, biologinės įvairovės apsaugą, aplinkai palankų gyvenimo būdą;
 • organizuotos akcijos: šiukšlių rinkimo, inkilų kėlimo ir lesyklėlių įrengimo;
 • fotografijų ir sodo gėrybių paroda;
 • 3 konkursai ir viktorinos aplinkosaugine tema, orientacinio sporto varžybos;
 • siekiant kurti saugią ir sveiką aplinką mieste parengta Žirmūnų parko koncepcija ir parko planas-schema;
 • pasirinktos originalios formos aplinkosaugos problemoms pristatyti: sukurta ir suvaidinta ekodrama  „Nuosprendis: Kalta“;
 • parengta ir gyventojams išdalinta per 51 000 vienetų informacinių skrajučių, per 300 vienetų plakatų  aplinkos apsaugos temomis;
 • visuomenės aplinkosauginio švietimo tikslu parengti straipsniai, kurie spausdinti leidiniuose „Žaliasis pasaulis“, „Aplinka ir aš“, “Mama ir tėtis“ ir kt. Vykdomų veiklų medžiaga plačiai viešinama internetiniuose puslapiuose, įvairiuose naujienų ir specializuotuose interneto portaluose (apie 600);
 • aktualios aplinkos apsaugos temos pristatytos visuomenei radijo ir televizijos laidų metu (apie 16 laidų).

Vykdytos veiklos reikšmingos įgyvendinant visuomenės aplinkosauginį švietimą ir prisidedant prie visuomenės darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo, kuriant sveiką aplinką mieste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos poskyris

Vyr. specialistė dr. Ona Motiejūnaitė

 


Darni Vilniaus plėtra prasideda nuo pačių mažiausių

Įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo programą parengta aplinkosauginio ugdymo mokomoji medžiaga, skirta ikimokyklinio ugdymo vaikams. Mokomosios medžiagos turinys padės pedagogams pasiruošti informaciniams-pažintiniams susitikimams su ikimokyklinio amžiaus vaikais siekiant ugdyti jų aplinkosaugines vertybe. Vaikai supažindinami su oro, vandens, dirvos savybėmis, augalų ir gyvūnų įvairove, atliekų tvarkymu, mokosi priimti sprendimus aplinkos kokybei gerinti. Metodiką parengė VšĮ Socialinių mokslų kolegija.

Mums rūpi kaip gyvensime rytoj (plakatas)

Mokomoji medžiaga

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos poskyris

Vyr. specialistė dr. Ona Motiejūnaitė

 


Vilnius – žaliųjų pirkimų sostinė

Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojai tobulinimo aplinkosauginę kompetenciją mokydamiesi savo veikloje diegti žaliųjų pirkimų politiką, t.y. rinktis prekes ar paslaugas atsižvelgiant ne tik į jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai. Seminaras vyko 2012 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Seminaro metu perkančiosios organizacijos nagrinėjo teisinę bazę, reglamentuojančią žaliuosius viešuosius pirkimus; aptarė  aplinkosaugos kriterijus, pagal kuriuos turi būti atliekami žalieji pirkimai ir pristatoma aplinkosauginė tokių pirkimų reikšmė; susipažino su vienos sėkmingiausiai žaliai perkančios įstaigos Lietuvoje gerąja patirtimi.Projektą vykdė VšĮ „Savanoriškos aplinkosaugos biuras“. Pagal seminaro medžiagą parengtas nedidelės apimties informacinis elektroninis leidinys apie žaliuosius viešuosius pirkimus su naujausia teisine ir aplinkosaugine informacija.

Leidinys Žalieji pirkimai

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos poskyris

Vyr. specialistė dr. Ona Motiejūnaitė


Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa

Ekologinio švietimo programos ruošiamos ir vykdomos su tikslu organizuoti aplinkosauginį švietimą specialistams ir visuomenei, rengti mokymus, renginius, remti aplinkosauginius Vilniaus mokyklų, darželių, savivaldybės įmonių ir visuomeninių organizacijų projektus, taip įgyvendinant bendruomenės ekologinio ugdymo priemones.

Džiugu tai, jog, nors finansinė parama projektams ir nedidelė, darželių, mokyklų, visuomeninių organizacijų kolektyvai šią paramą ir pagalbą, gautą iš savivaldybės, labai vertina.

Programos lygmeniu organizuojami renginiai apima parodas (vykusios parodos: ,,Lietuvos žiedai“, „Gėlių kiliminės kompozicijos“), gražiausios aplinkos, įstaigos konkursai, teritorijų tvarkymo apžiūros – konkursai (pavyzdžiui, organizuotas konkursas ,,Žydintis Vilnius“), konferencijos, seminarai, forumai, kuriuose aptariamos įvairiausios vietinės svarbos ir globalinės problemos, jų sprendimo būdai.

Taip pat įgyvendinant ekologinio švietimo programas atlikta Vilniaus miesto bei apylinkių augalų ir gyvūnų inventorizacija, apžvelgta biologinės įvairovės Vilniaus mieste ir apylinkėse kaita bei numatytos tendencijų prognozės; vykdomi bendri projektai kartu su kitų regionų savivaldybėmis, dalyvaujama konkursuose, skirtuose Europos Sąjungos paramai gauti, vykdomas savivaldybei pavaldžių įstaigų švietimas.

Tarp įgyvendinamų ekologinio švietimo priemonių dar galima paminėti straipsnius nacionalinėje bei specializuotoje spaudoje, informuojančius apie Aplinkos apsaugos skyriaus darbus, informacinius leidinius, mokomąsias pažintines knygeles, atmintines, lankstinukus apie atliekų tvarkymą, bendradarbiaujama rengiant mokomąsias programas bei filmus.

Taigi aktyvios ir įdomios veiklos daug, tad kviečiame nelikti abejingais sau, savo aplinkai, gamtai, sveikatai.


Bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių kompleksas ,,Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“ 2008-2010 m.

Jau trečius metus įgyvendinamas bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių komplekso ,,Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“ eina į pabaigą. Per trejus metus buvo įvykdyta nemažai veiklų, kurias įgyvendino viešųjų pirkimų konkurso laimėtojai:

 • Aplinkos informacijos centras;
 • VU Ekologijos institutas;
 • UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“;
 • VšĮ ,,Ekologinio švietimo centras;
 • VšĮ Energijos taupymo priemonės.

Organizacijos vykdė ekologinį švietimą įvairių grupių atstovams Vilniaus mieste: mokinių, mokytojų, lopšelių-darželių, seniūnijų ir namų ūkį valdančių bendrovių darbuotojų.

Bendruomenės ekologinio ugdymo įgyvendinimas susidarė iš gana nemažo priemonių komplekso, kuris apima šias veiklas:

 • ekologiniai mokymai mokytojams ir lopšelių-darželių atstovams;
 • seminarai sodininkų bendrijoms;
 • namų ūkį administruojančių įmonių vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai;
 • renginiai mokyklinio amžiaus vaikams;
 • gamtosauginės mokyklos programa Vilniaus miesto mokyklose;
 • ekologiniai projektų konkursai skirti visos viešosios organizacijoms, mokykloms, lopšeliams-darželiams;
 • įvairūs ekologine tematika grįsti leidiniai vaikams;
 • leidiniai mokykloms, lopšeliams-darželiams, seniūnijoms, namų ūkį tvarkančioms įmonėms;
 • žaidimai vaikams skatinantys ekologišką mąstyseną;
 • aplinkos apsaugos forumas ir pasiekimų paroda;
 • publikacijos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“;
 • TV laidų ,,aplinkosauga Vilniaus mieste“ rengimas ir transliavimas;
 • gėlių parodos.

Visų šių veiklų tikslas – ugdyti ekologiškai sąmoningą bendruomenę Vilniaus mieste. Šių programų sėkmė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, todėl skatiname nelikti abejingais Jus supančiai aplinkai!


 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius