Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto aplinkos apsaugos politika

Darnios miesto plėtros koncepcija grindžiama aplinkos apsauga, ekonomine bei socialine plėtra.

Vilniaus miesto 2002 – 2011 m. strateginis planas numato sukurti ir nuolat atnaujinti programą „XXI amžiaus darbotvarkė“, kuria siekiama skatinti darnią miesto plėtrą, miesto gyventojų ekologinį mąstymą, sveiką gyvenseną, savo aplinkos tausojimą bei puoselėjimą. Aplinkos apsaugos politika – tai „XXI amžiaus darbotvarkės“, sudarytos iš trijų aukščiau minėtų komponentų, aplinkos apsaugos dalis. Vilniaus miesto aplinkos apsaugos politikos tikslai apibrėžiami keturiais punktais:

Nustatyti Vilniaus miesto aplinkos apsaugos prioritetus;

  • Užtikrinti sveiką aplinką;
  • Išsaugoti biologinę įvairovę ir jos išteklius;
  • Sukurti žinių visuomenę, atsakingą už savo miesto aplinkos kokybę.

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus bei uždavinius, numatytos aplinkos apsaugos politikos kryptys, kurias galima suskirstyti į šešias stambias kategorijas:

  • „Vietos darbotvarkės XXI“ įgyvendinimas, apimantis esminių aplinkosaugos principų įgyvendinimą ir laikymąsi, informacijos sklaidą visuomenei, tarptautinių ryšių plėtrą, bendradarbiavimą tarp institucijų ir bendruomenių skatinimą;
  • Aplinkos savitumo išsaugojimas, kuriuo siekiama stabdyti neigiamą poveikį miesto kraštovaizdžiui, saugoti miesto gamtovaizdį, gamtos vertybes, didinti želdynų plotą, įkurti poilsio zonas gyventojams, nustatyti saugomų teritorijų ir regioninių parkų priežiūrą, įvertinti miesto biologinę įvairovę, didinti miesto patrauklumą plečiant rekreacinius išteklius ir t.t.;
  • Aplinkos kokybės išsaugojimas ir aplinkos užterštumo mažinimas gerinant paviršinio vandens kokybę bei rūpinantis jo būkle, užtikrinant nuotekų valymą, gerinant geriamojo vandens kokybę ir gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu, mažinant oro taršą bei triukšmo lygį mieste;
  • Racionalus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymo tobulinimas, susidedantis iš miesto atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, taršos prevencijos skatinimo įmonėse;
  • Aplinkos apsaugos valdymo priemonių tobulinimas, įgyvendinamas didinant Savivaldybės veiklos efektyvumą kuriant ilgalaikes aplinkosaugos programas, kuriant tarp sektorines programas ir taip integruojant aplinkos apsaugą į kitas veiklos sritis, stebint Savivaldybės siektinų vizijos rodiklių įgyvendinimo eigą ir pritaikant juos Europos Sąjungos rodikliams bei reikalavimams, diegiant aplinkos apsaugos valdymo sistemą bei vykdant ekologiškus viešuosius pirkimus Savivaldybėje ir įmonėse, informuojant ir šviečiant darbuotojus apie aplinkos apsaugos ir darnios miesto plėtros principus ir svarbą seminarų, mokymų metu;
  • Aplinkos informacinės sistemos formulavimas, siejamas su aplinkos tyrimų informacijos skleidimo ir monitoringo sistema, geografinės informacinės sistemos formavimu ir informacijos kaupimu bei valdymu.

Tikimasi, jog įgyvendinant Aplinkos apsaugos politiką mūsų miestas taps ne tik jaukesnis, žalesnis, gražesnis, bet ir sveikesnis, o kartu ir patrauklesnis mums, vilniečiams, ir miesto svečiams. Švarus, tvarkingas, žalias miestas jau gali ir pats savaime skatinti gyventojų sąmoningumą, taigi ir aplinkosauginę savimonę bei ekologinį mąstymą.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Aplinkos apsaugos poskyris
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2456