Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn sąrašas

 

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), vadovaudamasi 2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ 34¹ punktu, kuris reglamentuoja, kad siekiant nustatyti turto, kurio savininkas nežinomas, savininkus, šio turto perėmimo ar apskaitos dokumentus surašęs subjektas 6 mėnesius savo interneto svetainėje, savivaldybės ir (ar) seniūnijos, kurių teritorijoje yra turtas, interneto svetainėje kvietė atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą, paskelbė skelbimą, nurodydama pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių adresus ir juose esančių mišrių komunalinių atliekų konteinerių numerius.

Paaiškiname, kad Savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) pripažinimo bešeimininkiais procedūras.


Skelbimai:

2024-03-01 Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn sąrašas

2021-09-30 Apie siūlymą pripažinti komunalinių atliekų konteinerius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

2021-05-11 Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn sąrašas

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Atliekų tvarkymo poskyris
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius