Teisingo atliekų rūšiavimo nauda bei sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą

 

Teisingo atliekų rūšiavimo nauda

Rūšiuodami atliekas sutaupysite. Pakuočių ir kitų rūšiuojamų atliekų surinkimas/priėmimas, išvežimas ir tvarkymas yra nemokamas. Mokestis už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą priklauso nuo išmetamų atliekų svorio. Todėl rūšiuodami, o ne išmesdami rūšiuojamas atliekas į mišrioms atliekoms skirtus konteinerius, mokėsite mažiau.

Išrūšiuota ir tinkama dėvėjimui tekstilė iš tekstilės konteinerių yra parduodama Afrikos šalims ir Pakistanui, o nebetinkama – perduodama kogeneracinei jėgainei. Ten tekstilė sudeginama ir taip yra išgaunama mums reikalinga energija. Tai žymiai tvariau ir ekonomiškai naudingiau, nei šalinti tekstilę sąvartynuose.

Rūšiuodami pakuotes taip pat mažiname taršą, metano dujų išsiskyrimą į aplinką. Įvairūs plastiko gaminiai sąvartyne suyra per 200–500 metų, o stiklo duženoms gali prireikti tūkstančio metų ar dar daugiau. Įvairūs skaičiavimai rodo, kad naujų produktų gamyba iš antrinių žaliavų gali padėti sutaupyti iki  90 % energijos, taip pat vandens bei kitų Žemės  išteklių (medienos, metalo rūdos, naftos ir t.t).

Padangos suyra tik per 120–140 metų. Tuo tarpu tinkamai išrūšiuotos ir perdirbtos jos gali atnešti naudos. Iš jų gaminami kilimėliai, laikikliai, garso izoliacija, sporto ir vaikų aikštelių danga, netgi baldai, avalynė.

Klaidingai surūšiuotos antrinės atliekos gali kelti nepatogumų patiems gyventojams, užterštos arba netinkamos atliekos patekusios į rūšiavimo konteinerius vėliau apsunkina arba sutrikdo perrūšiavimo centrų darbą. Patekusios į mišrių komunalinių atliekų surinkimo srautą pavojingos atliekos  kelia pavojų žmonių sveikatai, jos gali sukelti sprogimus, užsidegti.

Iš mechaniškai pažeistų, ne vietoje išmestų, sąvartyne atsidūrusių buitinės technikos ir elektronikos prietaisų atliekų į aplinką gali pasklisti žmogui ir gamtai ypač kenksmingų medžiagų: sunkiųjų metalų, plastikų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nervų sistemą ir smegenis pažeisti galinčių švino ir kadmio.

Daugeliui elektronikos prietaisų reikalingos baterijos, kurios, netinkamai šalinamos,  kartu su jais gali atsidurti sąvartynuose. Baterijose yra nikelio, kobalto, ličio, kurie priskiriami prie labai degių medžiagų, įtrūkusi, sulūžusi ar kitaip mechaniškai pažeista baterija gali užsidegti ir net sprogti.

Todėl buitinės technikos ir elektronikos atliekos turi patekti pas licencijuotus atliekų tvarkytojus. Ten jos gali būti perdirbtos ir iš jų atgautos vertingos medžiagos – auksas, sidabras, paladis ir kitos – taip būtų taupomi ištekliai ir mažinama tarša.


Sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą

Vilniečiai privalo tinkamai pasirūpinti savo atliekomis, o atliekų išmetimas viešose vietose laikomas pažeidimu. Už paliktas prie konteinerių atliekas pažeidėjams gresia bauda iki 600 eurų.

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Atliekų tvarkymo poskyris
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius