Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Finansavimo tvarka


VALSTYBĖS PARAMA:

IKI 2015 M. SPALIO 1 D. NUO 2015 M. SPALIO 1 D.:

100 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto vykdymo priežiūrą.

50 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto vykdymo priežiūrą.

100 procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

50 procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje.

100  procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,35 Lt/m2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.

50 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.

apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir  palūkanų įmokas.

15 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (jei taupoma 20 procentų šilumos sąnaudų šildymui).

15 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (jei taupoma 20 procentų šilumos sąnaudų šildymui).

25 procentus investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. (jei taupoma 40 procentų šilumos sąnaudų šildymui);

(Nuo 2015 m. liepos 1 d.)

25 procentai, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2016 m. liepos 1 dienos.

25 procentų dydžio papildoma valstybės parama teikiama ir tais atvejais, kai iki 2015 m. kovo 31 d. įvykdžius statybos rangos darbų pirkimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti (atrinktas paslaugų teikėjas) dėl nenumatytų aplinkybių rangovas atsisako sudaryti rangos darbų sutartį ar pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą arba sudarius rangos darbų sutartį rangovas bankrutuoja, arba dėl rangovo kaltės sutarties įvykdyti tampa neįmanoma ir rangovas ar atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius organizuoja sutarties nutraukimą ir dėl to po 2015 m. kovo 31 d. įvykdytas naujas statybos rangos darbų (ar jų dalies) pirkimas atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir projektas įgyvendintas iki 2016 m. liepos 1 d.;

20 procentų, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d., tačiau projektas įgyvendintas po 2016 m. liepos 1 d.; statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) po 2015 m. kovo 31 d. ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.“

suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų, fiksuotomis metinėmis palūkanomis apmokant savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų, fiksuotomis metinėmis palūkanomis apmokant  savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų  patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

apmokant savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito  draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

apmokant savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

DAUGIAU INFORMACIJOS:


Daugiau informacijos:

Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
Energijos efektyvumo poskyrio vyriausioji specialistė
Erika Vilūnaitė-Stankevičienė
(8 5) 211 2501

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
Energijos efektyvumo poskyris
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2178, (8 5) 211 2525, (8 5) 211 2501
El. p. savivaldybė@vilnius.lt
www.vilnius.lt

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, Vilnius
Tel.(8 5) 250 3408
El. paštas: info@amiestas.lt
www.amiestas.lt