Daugiabučių namų valdymas

Daugiabučiams namams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tokias valdymo formas:

  • Steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus, pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą.
  • Sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą.
  • Pasirinkti administratorių, kuris rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą. Administratorių skiria savivaldybė.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namo paslaugų kainomis ir kt.

Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis

Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis

 


Kaip įsteigti bendriją? »


Kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį (JVS)? »


Kaip pakeisti namo administratorių? »


Teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų valdymą »


Daugiabučių valdymo naujienos »


Patalpų savininkai turi ne tik teises, bet ir pareigas »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius