Informacija apie administruojamus namus

2019 m.

Administratorius Admi-
nistruo-
jamų
namų
sk.
Bendras
plotas
kv. m
Bendras
naudindas
plotas
kv. m
Butų
skaičius
Negyve-
namų
patalpų
skaičius
Administ-
ravimo
tarifo
vidurkis,
Eur/kv.m
(su PVM)
 Lifto
techninės
priežiūros
tarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2019 m.
Namo
techninės
priežiūrostarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2019 m.
Namo
šildymo
sistemų
priežiūros
tarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2019 m.
Kaupia-
mųjų
įmokų
tarifo
vidurkis
Eur/kv.m
2019 m.
1 Admi 26 82518,04 62364,5 1988 262 0,03626 0,0436 0,02075 0,05115 0,0535
2 Adminsta 38 185201,74 127265,8 2145 1162 0,029 0,03 0,05 0,07 0,04
3 UAB Mano Būstas Neris
(kiti duomenys nepateikti)
559 1008251,06 837356,17 18065 478 0,434
4 L. Šukio PĮ „Aupaira“ 2 6230,2 4442,75 58 11 0,04 0,0196 0,041 0,06
5 Būsto renovacijos agentūra 7 26521,97 24165,4 419 6 0,027 0,05991 0,0201 0,32841 0,04
6 Castrade Service 39 145259,26 113412,53 1952 113 0,035 0,02666 0,017975 0,0553 0,04
7 Corpus A 2 8950,58 5565,74 98 27 0,066 0,136 0,099 0,098 0,04
8 Fabeta 120 499998,48 421303,36 7050 44 0,0394 0,0329 0,0195 0,065 0,04
9 Ozo miesta 17 90642,95 52436,14 917 346 0,0331 0,056 0,048 0,057 0,045
10 Jurita 58 137786,34 114255,72 2126 38 0,03486 0,0501 0,0182 0,07586 0,05
11 UAB Mano Būstas Sostinė
(kiti duomenys nepateikti)
418 13785595,92 1174437,11 21580 365 0,434
12 UAB Mano Būstas NPC
(kiti duomenys nepateikti)
84 323149,92 260274,92 4677 1055 0,434
13 UAB Mano Būstas Vilnius
(kiti duomenys nepateikti)
635 902642,71 694301,87 14230 1670 0,434
14 Naujininkų ūkis 464 683184,27 564803,71 12903 223 0,0348 0,02 0,08 0,06 0,05
15 Naujoji Pilaitė 48 175496,23 150671,26 2647 26 0,0364 0,0324 0,0268 0,0621 0,0383
16 Priemiestis 320 322988,07 264448,93 5655 82 0,0315 0,04 0,02 0,0787 0,0499
17 Rasų valda 61 80491,45 65070,68 1111 195 0,0379 0,03149 0,02225 0,06124 0,06983
18 Senamiesčio ūki 424 401635,81 264936,93 4280 1130 0,0346 0,0930 0,0764 0,0498
19 Servico 31 58589,56 43673,86 671 31 0,032 0,0498 0,0249 0,0601 0,048
20 Šilėja 184 645959,16 544361,58 9527 344 0,0298 0,0546 0,0191 0,0667 0,0401
21 Verkių būstas 153 269171,24 219823,11 3972 252 0,0383 0,06 0,0176 0,0929 0,05
22 Orenus
(kiti duomenys nepateikti)
8 9460,94 7738,93 136 16 0,01
23 L. Šukio PĮ „Aupaira“ 2 6230,2 4442,75 58 11 0,04 0,0196 0,041 0,06
24 Inservis 
(kiti duomenys nepateikti)
1 1434,29 1216,08 22 0,03475
25 Devilmora 5 12274,63 10074,28 193 69 0,031 0 0,0691 0,0604 0,042
26 Namų ūkis 3 7630,16 6164,54 111 11 0,0316 0,03091 0,0205 0,0686 0,05
27 Max service
(kiti duomenys nepateikti)
2 748,75 546,26 12 0,026
28 Namų auditas
(kiti duomenys nepateikti)
1 575,98 501,36 9 1 0,031
29 Domus service
(kiti duomenys nepateikti)
3 17396,9 11150,76 173 32 0,0363
30
31

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius