Informacija apie administruojamus namus

2020 m.

Administ-
ratorius
Admi-
nist-
ruo-
jamų
namų
sk.
Bendras
plotas
kv. m
Bendras
naudindas
plotas
kv. m
Butų
skaičius
Negyve-
namų
patalpų
skaičius
Administ-
ravimo
tarifo
vidurkis,
Eur/kv.m
(su PVM)
 Lifto
techninės
priežiūros
tarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2020 m.
Namo
techninės
priežiūros
tarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2020 m.
Namo
šildymo
sistemų
priežiūros
tarifo
(su PVM)
vidurkis
Eur/kv.m
2020 m.
Kaupia-
mųjų
įmokų
tarifo
vidurkis
Eur/kv.m
2020 m.
Laiptinės
valymo
tarifas
(su PVM)
Eur/kv.m,
2020 m.
Šiukšlių
šalintuvų
valymo
tarifas
(su PVM)
Eur/kv.m,
2020 m.
1 Admi 45 117623,63 91159,97 1555 283 0,03814 0,04135 0,02254 0,05908 0,03 0,0618 0,0259
2 Adminsta 

(kiti duomenys
nepateikti)

38 185201,74 127265,8 2145 1162 0,029
3 UAB Mano
Būstas
Neris
616 1479748,02 935386,28 19847 497 0,043 0,047 0,0733 0,074 0,047
4 L. Šukio PĮ
„Aupaira“
2 6230,20 4432,45 69 11 0,040 nėra 0,02 0,041 0,06 0,041 nėra
5 Būsto
renovacijos
agentūra
15 40464,36 34416,34 588 11 0,032 0,05991 0,01874 0,05672 0,04 0,05161 0,029
6 Castrade
Service
35 126564,91 98027,08 1711 112 0,0356 0,0247 0,018 0,055 0,05 0,06 0,014
7 Corpus A 4 10720,27 1593,98 116 32 0,0350 0,0416 0,05 0,041 0,045 0,0701 nėra
8 Fabeta 120 500084,99 421881,12 7052 44 0,039 0,0343 0,0195 0,065 0,04 0,072 0,0274
9 Ozo
miesta
17 90642,95 52436,14 917 346 0,0331 0,056 0,05 0,057 0,05
10 Jurita 61 143682,05 119709,52 2239 37 0,03494 0,0492 0,0182 0,0757 0,05 0,058
11 UAB
Mano Būstas
Sostinė

(kiti duomenys
nepateikti)
401 1329369,34 1131139,92 20931 456 0,0434
12 UAB
Mano Būstas
NPC
139 545914,84 455894,26 8022 1536 0,0392 0,472 0,0435 0,0633 0,0411 0,0918 nėra
13 UAB
Mano Būstas
Vilnius
683 970031,71 805948,6 15314 1146 0,042 0,071 0,09 0,042 0,05
14 Naujininkų
ūkis
445 641580,21 532914,15 12294 207 0,0348 0,02 0,08 0,06 0,05 0,128 0,08
15 Naujoji
Pilaitė
48 175496,23 150671,26 2647 41 0,0363 0,0331 0,0187 0,062 0,04 0,0699 0,0272
16 Priemiestis 318 315772,32 261647,61 5606 85 0,032 0,04 0,02 0,0787 0,05 0,0656 0,02103
17 Rasų
valda
90 106197,93 86559,49 1534 216 0,03932 0,0187 0,01813 0,07012 0,06650 0,0649 0,03159
18 Senamiesčio
ūkis

(kiti duomenys
nepateikti)

424 401635,81 264936,93 4280 1130 0,0346
19 Servico 36 28276,02 23354,66 390 50 0,034 0,0567 0,0197 0,0544 0,05 0,0709 nėra
20 Šilėja 180 629809,43 530112,96 9262 344 0,03 0,0556 0,019 0,067 0,04 0,0648 0,0283
21 Verkių
būstas
159 1728,92 1417,79 4042 258 0,0382 0,06 0,0175 0,0931 0,05 0,077 0,027
22 Orenus 8 6980,68 5553,16 118 16 0,010 0,05 0,08 nėra 0,05 0,08 nėra
23 Pastatų
ūkio
valdymas
2 3876,61 3192,59 56 1 0,035 0,0367 0,0367 0,1446 0,05 0,1112 nėra
24 Inservis 2 2990,12 2260,62 40 2 0,03238 0,0184 0,07868 0,05 0,06868
25 Devilmora 7 13141,79 10985 281 73 0,03 0,029 0,0665 0,0587 0,04 0,0545 0,012
26 Namų
ūkis
16 17187,57 12862,68 224 33 0,03 0,031 0,0174 0,052 0,05 0,095 pagal
faktą
27 Max
service

(kiti duomenys
nepateikti)
2 748,75 546,26 12 0,026
28 Namų
auditas
1 575,98 501,36 9 0,0315 0,029 0,05
29 Domus
service
3 17424,19 11261,93 175 20 0,037 0,027 0,04 0,038 0,05
30 Pastatų ūkio valdymas

(kiti duomenys
nepateikti)

4 6784,34 4863,38 85 5 0,031
31