Kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį (JVS)?

Kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį ?


Butų savininkai organizuoja susirinkimą dėl Jungtinės veiklos sutarties (JVS) pasirašymo. Sprendimą priima dauguma.Pasirašoma sutartis, išrenkamas JVS įgaliotas asmuo.Namo valdymas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.Administratorius ir Savivaldybė informuojami apie pasirašytą sutartį.Administratorius perduoda namo valdymą.

 

 

  • Nepatenkinti administratoriaus veikla butų savininkai organizuoja susirinkimą dėl Jungtinės veiklos sutarties pasirašymo (JVS). Sprendimą priima dauguma;
  • Surašomas sprendimų priėmimo protokolas, pasirašoma sutartis, išrenkamas JVS įgaliotas asmuo;
  • Daugiabučio namo valdymas JVS įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre (NTR);
  • Informacija apie pasirašytą sutartį ir jos įregistravimą NTR pateikiama namo Administratoriui ir savivaldybės Būsto administravimo skyriui, namas išbraukiamas iš administruojamų namų sąrašo (prašymo formą galite rasti čia);
  • Administratorius per mėnesį nuo sutarties pasirašymo perduoda namo valdymą;
  • Butų savininkai patys sprendžia savo namo priežiūros klausimus.

Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namo paslaugų kainomis ir kt.


Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties pavyzdinę formą galite rasite čia »

Daugiau informacijos – tel.: (8 5) 211 2718 / 2092


Gyvenamųjų namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius