Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pastatų priežiūra STATINIŲ TVARKYBAI

SUSIPAŽINKITE SU SKIRIAMA PARAMA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKYBAI >>

Informacija apie skiriamą paramą kultūros paveldo statiniams »

Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti >>

AKTUALI INFORMACIJA STATINIŲ SAVININKAMS (NAUDOTOJAMS) pranešimas apie patikrinimus

 

Su Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio veikla susiję teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymas Nr. 30-685 „Dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-11 sprendimas Nr. 1-1185 „Dėl Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimas Nr. 1-2002  „Dalinio finansavimo skyrimo KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-21 sprendimas Nr. A1-2097 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius