Šiluma

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste. Tai progresyvi šilumos gamybos ir tiekimo sistema, sudaranti galimybę kokybiškai aprūpinti miestą šiluma ir tausoti aplinką.

Vilniaus mieste dažniausiai šiluma atkeliauja centralizuotais šilumos tiekimo tinklais prie kurių prijungti šilumos gamybos šaltiniai. Centralizuotos šilumos tiekimas patogus ir gyventojams, nes nereikia rūpintis vietinės katilinės įrengimu bei kuro atsargomis. Išmetami dūmai, suodžiai, azoto oksidų junginiai nenuodija gyvenamosios aplinkos, nėra gaisro, sprogimo pavojaus, triukšmo.

Prie Vilniaus šilumos tinklo yra prijungti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įrenginiai ir nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) įrenginiai.

 

Šilumos pranešimai »

 


Informacija apie šilumos tiekėjus »


Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymas ir priežiūra »


Šildymo būdo keitimas (buto/pastato/pastato dalies atsijungimas nuo CŠT) »


Šildymo prietaisų, gyvatukų keitimas remontas »


Šilumos punkto ir šildymo sistemos modernizavimas/balansavimas »


Atsiskaitymas už šildymą ir karštą vandenį »


Šilumos ir karšto vandens kainos nustatymo principai »


Atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių keitimas »


Neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių keitimas »


Pasiruošimas šildymo sezonui »


Legionelių prevencija »


Hidrauliniai bandymai ir karšto vandens atjungimai »


Kompensacijos šildymui »


Kur kreiptis »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyris