Dūkštų g.

Jūsų informacija apie daugiabučio sunaudotą šilumos kiekį yra suklastota. Jūsų lentelėje Dūkštų g. dienolaipsniai pateikti 489, o mano gautoje sąskaitoje – 450 – skirtumas 9 proc. Taigi jūsų lentelėje yra atitinkamai sumažintas kWh/dienolaipsniui prieaugis.

V.T.

Kadangi dienolaipsniai kiekvienam pastatui yra individualūs, priklausantys nuo skaitiklių nurašymo laiko, todėl sąskaitose pateikiami bendrieji, visam miestui tinkantys duomenys – dienolaipsniai už kalendorinį mėnesį. Minėtose lentelėse pateikti dienolaipsniai, apskaičiuoti už laikotarpį pagal skaitiklių rodmenų nurašymo dienas.