Informacija apie šilumos tiekėjus

Šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.

Vilniaus miestui šilumą tiekia trys šilumos ir karšto vandens tiekėjai – AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Balterma ir KO“ ir UAB „Vilniaus valda“.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (nuo 2019-07-01 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) išduota licencija Nr. L4-ŠT-50, tiekia centralizuotai pagamintą šilumą bei karštą vandenį Vilniaus miesto savivaldybei. Tai yra didžiausias šilumos ir karšto vandens tiekėjas Vilniaus mieste.

UAB „Balterma ir KO“ vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės šilumos tiekimo licencija Nr. ŠT-1 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota licencija Nr. L4-ŠT-54, tiekia šilumą bei karštą vandenį Vilniaus miesto Salomėjos Nėries gatvėje esančiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Nr. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107 ir 109.

UAB „Vilniaus valda“ vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės šilumos tiekimo licencija Nr. ŠT-2, tiekia šilumą bei karštą vandenį Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Trinapolio g. 9A-E, Trinapolio g. 11 ir Trinapolio g. 11A-D.

 

Šilumos tiekėjas Kontaktai
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektrinės g. 2, Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius
Klientų aptarnavimo centras: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius
Tel.:  1840,  (8 5)  236 1030
El. p. info@chc.lt
UAB „Balterma ir KO“ Ukmergės g. 369A, Vilnius
Tel.  (8 5)  213 3817
El. p. info@balterma.lt
UAB „Vilniaus valda“ Trinapolio g. 11, Vilnius
Tel.:  (8 5)  205 26 01,  +370 620 81007
El. p. info@vilniausvalda.lt