Kur kreiptis?

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas numato, kad:

  1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
  2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, taip pat nagrinėja ir buitinių vartotojų skundus dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas.

Už šilumos gamybą bei tiekimą iki pastato atsakinga AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus valda“ ir UAB „Balterma ir ko“. Bendrovė atsakinga už sąskaitų išrašymą.

Naujiems vartotojams nusprendus prisijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų reiktų kreiptis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo tvarkos, kuri paskelbta bendrovės tinklapyje.

Apie susidariusią avarinę situaciją Vilniaus mieste pranešti galite visą parą uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ trumpuoju numeriu 1355 arba el. paštu 1355@grinda.lt  Bendrovė visą parą teikia šias avarijų likvidavimo ir lokalizavimo paslaugas: avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas pastatų nuotekų, šalto vandens tiekimo, centrinio šildymo ir karšto vandens tiekimo bei elektros tiekimo sistemose bei smulkių gedimų šalinimas kitose pastatų vidaus inžinerinėse sistemose, kai pastatų valdytojai yra pasirašę paslaugų teikimo sutartis.

 

Kontaktai

Pavadinimas Adresas Telefonas,
el. paštas
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Verkių g. 25C-1, Vilnius 8 800 20500
info@vert.lt
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba Algirdo g. 31, Vilnius (8 5) 205 4935
vilnius@vvtat.lt
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Spaudos g. 6-1, Vilnius 1840
info@chc.lt
UAB „Vilniaus valda“ Trinapolio g. 11, Vilnius (8 5) 205 2601,
8 620 81007
info@vilniausvalda.lt
UAB „Balterma ir ko“ Ukmergės g. 369A, Vilnius (8 5) 213 3817
info@balterma.lt
UAB „Grinda“ Eigulių g. 32, Vilnius 1355
1355@grinda.lt

JEIGU…

KREIPKITĖS Į…

Jūsų bute per žema/aukšta patalpų temperatūra, blogai šyla radiatoriai, įtariate jog vamzdynai rūsyje neizoliuoti, dėl nesandarių vamzdynų nuolat bėga karštas vanduo, o namo prižiūrėtojas nesiima priemonių šiems klausimams išspręsti. Valsybinę energetikos reguliavimo tarybą

Verkių g. 25C-1, Vilnius,
info@vert.lt,
8 800 20500

Jūs manote, kad gavote per didelę sąskaitą už šildymą, įtariate šilumos tiekėją pritaikius ne tą suvartotos šilumos kiekio paskirstymo metodiką, ar manote, kad jis taiko nepagrįstas šilumos ar karšto vandens kainas.
       
Jūs už šilumos ūkio priežiūrą (šilumos punkto, šildymo sistemos, vamzdynų, radiatorių) ar kitus remonto darbus gavote sąskaitą, kurios dydis kelia abejonių. Vilniaus miesto savivaldybę

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
(8 5) 211 2000, trumpasis Nr. 1664
savivaldybe@vilnius.lt