Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Kur kreiptis?

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas numato, kad:

  1. skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
  2. skundus dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
  3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina energijos ir (ar) energijos išteklių vartotojų teisių apsaugą, nagrinėja vartotojų skundus ir atlieka kitas jai pavestas funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir šiame įstatyme nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas.

Už šilumos gamybą bei tiekimą iki pastato atsakinga AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus valda“ ir UAB „Balterma ir ko“. Bendrovė atsakinga už sąskaitų išrašymą.

Naujiems vartotojams nusprendus prisijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų reiktų kreiptis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo tvarkos, kuri paskelbta bendrovės tinklapyje.

Apie susidariusią avarinę situaciją Vilniaus mieste pranešti galite visą parą uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ trumpuoju numeriu 1355 arba el. paštu 1355@grinda.lt  Bendrovė visą parą teikia šias avarijų likvidavimo ir lokalizavimo paslaugas: avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas pastatų nuotekų, šalto vandens tiekimo, centrinio šildymo ir karšto vandens tiekimo bei elektros tiekimo sistemose bei smulkių gedimų šalinimas kitose pastatų vidaus inžinerinėse sistemose, kai pastatų valdytojai yra pasirašę paslaugų teikimo sutartis.

 

Kontaktai

Pavadinimas Adresas Telefonas,
el. paštas
Valstybinė energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos
Mortos g. 10, Vilnius (8 5)  263 6006
vilnius@vei.lt
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, Vilnius 8 800 20500
rastine@regula.lt
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba Algirdo g. 31, Vilnius (8 5) 205 4935
vilnius@vvtat.lt
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Jočionių g. 13, Vilnius 1840
info@chc.lt
UAB „Vilniaus valda“ Trinapolio g. 11, Vilnius (8 5) 205 2601,
8 620 81007
info@vilniausvalda.lt
UAB „Balterma ir ko“ Ukmergės g. 369A, Vilnius (8 5) 213 3817
info@balterma.lt
UAB „Grinda“ Eigulių g. 32, Vilnius 1355
1355@grinda.lt

JEIGU…

KREIPKITĖS Į…

Jūsų bute per žema/aukšta patalpų temperatūra, blogai šyla radiatoriai, įtariate jog vamzdynai rūsyje neizoliuoti, dėl nesandarių vamzdynų nuolat bėga karštas vanduo, o namo prižiūrėtojas nesiima priemonių šiems klausimams išspręsti. Valsybinę energetikos inspekciją

Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
(8 5) 263 6006
vei@vei.lt

Jūs manote, kad gavote per didelę sąskaitą už šildymą, įtariate šilumos tiekėją pritaikius ne tą suvartotos šilumos kiekio paskirstymo metodiką, ar manote, kad jis taiko nepagrįstas šilumos ar karšto vandens kainas. Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją

Verkių g. 25C-1, LT-08223, Vilnius
8 800 20500
rastine@regula.lt

Jūs už šilumos ūkio priežiūrą (šilumos punkto, šildymo sistemos, vamzdynų, radiatorių) ar kitus remonto darbus gavote sąskaitą, kurios dydis kelia abejonių. Vilniaus miesto savivaldybę

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
(8 5) 211 2000, trumpasis Nr. 1664
savivaldybe@vilnius.lt