Nemenčinės pl.

Vilniaus miesto savivaldybė gavo A.G. prašymą ištirti dėl 2011 m. lapkričio sąskaitos už šildymą. Už 2010 m. lapkritį daugiabučio namo gyventoja sumokėjo 268,72 Lt. Namas suvartojo 0,080000 MWh šilumos karšto vandens temperatūrai palaikyti ir 1,088373 MWh šildymui. 2011 m. lapkritį gavo sąskaitą 489,38 Lt. Namas suvartojo 0,080000 MWh šilumos karšto vandens temperatūrai palaikyti ir 1,590307 MWh šildymui.

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento Energetikos skyriaus specialistai, ištyrę šį atvejį, nustatė:

Namo Nemenčinės pl. šilumos punktas nuosavybės teise priklauso namo bendrijai. Namo šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą vykdo pati bendrija. Minėto namo gyventojams šilumos kiekį už patalpų šildymą ir karštą vandenį UAB ,,Vilniaus energija“ paskirsto vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau- Komisija) 2005-07-22 nutarimu Nr. O3-41 patvirtintais Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr.4 Pagal minėtą metodą šilumos vartotojui šilumos kiekis butų (patalpų) šildymui apskaičiuojamas taip: iš visos suvartotos šilumos energijos atimama šiluma, suvartota karštam vandeniui paruošti, kuri apskaičiuojama pagal deklaruotus karšto vandens skaitiklių rodmenis ir normatyvą gyventojui, jei nėra įrengti skaitikliai, šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti, o likusi suvartotos šilumos energijos dalis tenka patalpų šildymui.

Pagal pateiktus mokestinis pranešimus atlikome analizę :
1. 2010 m. lapkričio mėnesį, esant šilumos kainai 22,999 ct/kWh su PVM:
Jūsų buto 119,51 kv. m šildymui 2010-11 mėn. buvo priskirta 1,088373 MWh ir mokestis su PVM sudarė – 250,32 Lt:

2011 m. lapkričio mėnesį, esant šilumos kainai – 26,88 ct/kWh be PVM arba 29,30 su PVM:
Jūsų butui 119,51 kv. m šildymui 2011m. lapkričio mėn. buvo priskirta 1,590307 MWh ir mokestis su PVM sudarė – 465,94 Lt:

2. 1kWh šilumos kaina 2011 11 mėnesį palyginus su 2010 m. lapkričio mėn. padidėjo 6,301 ct/kWh su PVM arba 27 proc.

3. Šilumos kiekis už Jūsų buto patalpų šildymą padidėjo 2011 m. lapkričio mėn. 0,501934 MWh arba 46 proc (1,590307-1,088373 = 0,501934).

4. Name geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti name sunaudota 71 m³, deklaruota karšto vandens 45 m³. Reiškia, name sunaudota, bet neapskaityta 26 m³ geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti, kuriam sunaudota 1,391 MWh. Šiluminės energijos.

Pažymėtina, kad pagal UAB ,,Vilniaus energija“ pateiktą informaciją pareiškėja karšto vandens nedeklaruoja nuo gegužės mėnesio. Įvadinio apskaitos prietaisų rodmenys buvo nurašomi skirtingomis dienomis t.y. nevienodas šildomo periodo trukmė.

2011 m. lapkričio mėnesį į ataskaitinį laikotarpį įtraukta buvo 33, o 2010 m. lapkričio mėn. -31 d. Manome, kad šilumos kiekio didėjimą įtakojo gyventojų nesavalaikis karšto vandens deklaravimas bei nevienoda šildomo periodo trukmė. Mokėjimo sąskaitos didėjimą – šilumos kainos padidėjimas.