Šilumos ir karšto vandens kainos nustatymo principai

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta nuostata, kad šilumos ir karšto vandens kainos turi būti grindžiamos tiekėjo šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo ir kitomis, būtinomis (valstybės normuojamomis), sąnaudomis. Šilumos ir karšto vandens kainos yra nustatomos pagal Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) patvirtintas Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas. Taip pat VERT, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatomis, kontroliuoja kaip yra taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme yra numatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjų pareiga iki mėnesio 25 dienos viešai informuoti vartotojus, savivaldybes bei VERT apie apskaičiuotas (pasikeitusias) šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Informacija yra skelbiama šilumos ir karšto vandens tiekėjų interneto svetainėse. Taip pat informacija apie Lietuvos miestuose šilumos tiekėjų taikomas kainas yra skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

Šilumos ir karšto vandens kainas skelbiamos ir šilumos tiekėjų internetiniuose puslapiuose:

  1. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – čia.
  2. UAB „Balterma ir ko“ – čia.

Daugiau informacijos apie tai kaip apskaičiuojama šilumos kaina, galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie tai kaip apskaičiuojama karšto vandens kaina, galima rasti čia.