Vilniaus miesto savivaldybė skelbia išaiškinimus dėl 507 daugiabučių šilumos suvartojimo

Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, vicemeras Romas Adomavičius šiandien susitiko su 507 namų, kur lapkritį šilumos suvartojimo padidėjimo priežastys buvo neaiškios, administratoriais ir šilumos punktų prižiūrėtojais.

„Nuo šiol mes kelsime didesnius reikalavimus namo administratorių, bendrijų ir prižiūrėtojų darbo kokybei. Būtent jie turi ginti gyventojų interesus ir vesti dialogą tarp abiejų pusių, kurio šiandieną vis dar trūksta. Šiandien kalbėjomės apie šilumos suvartojimo didėjimo priežastis, problemas, su kuriomis susiduria administratoriai, ir dėl dar dviejų itin svarbių dalykų – nuotolinės šilumos punktų duomenų nuskaitymo bei šilumos punktų perdavimo“, – sakė Vilniaus meras A. Zuokas.

Pastatų administratoriai susitikimo metu tvirtino, jog susidūrė su itin didelėmis problemomis, kai buvo uždraustas nuotolinis duomenų nuskaitymas.

„Administratoriai teigia, kad buvo žengtas didelis žingsnis atgal. Todėl nuspręsta atlikti apklausą ir išsiaiškinti, ar nevertėtų prie nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos grįžti, kad ateityje nebeliktų problemos dėl 2-3 dienomis anksčiau ar vėliau nurašomų duomenų, kurie iškreipia sąskaitas, taip pat patys galėtų stebėti, kiek šilumos suvartoja namas“, – sakė vicemeras Romas Adomavičius.

Taip pat pastatų administratoriai, bendrijos per mėnesį turės atlikti gyventojų apklausą ir išsiaiškinti jų nuomonę dėl šilumos punktų perdavimo, taip pat išsamiai informuoti gyventojus, kas jų laukia pasirinkus vieną ar kitą būdą. Nors Šilumos ūkio pataisos įsigaliojo pernai lapkritį, Energetikos ministerija dar nėra paruošusi tvarkos, kaip šilumos punktai gyventojams ir kokiomis sąlygomis turi būti perduoti.

„Vilniaus miesto savivaldybė pasiruošusi už simbolinį vieno lito mokestį perduoti šilumos punktus gyventojams, tačiau jie turi žinoti, kad tuomet už jo priežiūrą, gedimų šalinimą, pinigų kaupimą remontui bus atsakingi patys. Namo administratoriai šiandien atkreipė dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, sugedus šilumokaičiui, kuris kainuoja 4-6 tūkstančius litų, vieną sumą moka namo, kuriame gyvena daug gyventojų, ir kitą – kur gyvena tik keturios šeimos, gyventojai. Todėl norime įvertinti visas aplinkybes, sužinoti gyventojų nuomonę ir galvoti, kaip reikės elgtis toliau“, – sakė Vilniaus meras.

Vilniaus miesto savivaldybės specialistai taip pat supažindino namo administratorius su savo atlikto tyrimo dėl 507 daugiabučių Vilniuje, kur šilumos suvartojimo priežastys buvo neaiškios, išvadomis.

„Mes savo iniciatyva atlikome papildomą analizę dėl neaiškaus šilumos suvartojimo padidėjimo bei šilumos punktų prižiūrėtojų veiksmų ir gautus duomenis perduosime Valstybinei energetikos inspekcijai, kuri toliau turi tęsti tyrimą“, – sakė Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius.

Nustatyta, kad 121 name (nauji namai su individualia apskaita butuose) šilumą reguliuoja buto savininkai, todėl juose suvartotas šilumos kiekis priklausė tik nuo buto gyventojų veiksmų – kokią temperatūrą namuose nustatė ir palaikė.

Dar 16 namų yra elevatoriniai šilumos punktai (seno tipo neautomatizuoti), kur norint padidinti arba sumažinti į namą tiekiamos šilumos kiekį ar karšto vandens temperatūrą,  tai prižiūrėtojas atlieka rankiniu būdu. Todėl suvartotas šilumos kiekis šiuose namuose tiesiogiai susijęs su šilumos punkto prižiūrėtojo sugebėjimu jį laiku ir tinkamai reguliuoti. Šiuos elevatorinius punktus, norint sumažinti šilumos suvartojimą ateityje, gyventojai turėtų pakeisti į automatizuotus.

Likusius 370 namų prižiūri 301 administratorius ir valdo 69 bendrijos.

Kadangi daugiabučių bendrijos pačios samdo šilumos punktų prižiūrėtojus, šilumos suvartojimo padidėjimas 69 daugiabučiuose, kuriuos valdo bendrijos, tiesiogiai priklausė nuo gyventojų sprendimų ir prižiūrėtojų veiksmų, kurie šilumą reguliavo pagal gyventojų pageidavimą.

Administratorių valdomų 301 namo butų savininkai nepriėmė sprendimo pasirinkti naujus sistemų prižiūrėtojus, todėl laikinai, kol prižiūrėtojai bus pasirinkti, šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai.

Iš 301 namo 193 administratorių prižiūrimuose daugiabučiuose 2011 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo keičiamas šildymo režimas. Analizuojant šilumos temperatūros grafikus specialistai pastebėjo, kad šiuose namuose 2011 metų lapkričio pabaigoje-gruodžio pradžioje buvo sumažintas šilumos kiekio padavimas į namų šildymo sistemas. Tai reiškia, kad prižiūrėtojai, išanalizavę gautas sąskaitas, vėliau sumažino šilumos kiekį, tiekiamą butams. Visi pakeitimai šilumos punktuose buvo atliekami tik šilumos punktų prižiūrėtojų. Iš 193 daugiabučių 17 namų ir šiuo metu yra palaikomas komfortinis (20-22 laipsnio) šildymas gyventojų pageidavimu.

Dar 108 daugiabučiuose šildymo režimo keitimas nebuvo užfiksuotas.