Vandentiekis ir nuotekos

 

Pranešimai »


Aplinkos ministerijos informacija apie gręžinių įteisinimą »

Informacija apie žemės gelmių registre privalomą gėlo požeminio vandens gręžinių registraciją »

Kaip įteisinti gręžinį, kai nereikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklius?

Išvadų (pritarimų) vandens gavybos gręžinių įteisinimui ir naujų įrengimui Vilniaus mieste teikimo tvarka, prašymo formos:

Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus 2023-08-29 įsakymas Nr. A15-1300/23(2.1.4E-ENE) „DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS DĖL POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IR ĮTEISINIMO VADOVAUJANTIS REKOMENDACIJOMIS“

Gręžinių naujų prašymo forma 2023-08

Gręžinių įteisinimui prašymo forma 2023-08

Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-07-25 potvarkis Nr. 955-596/23 „DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS DĖL POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IR PRITARTI/NEPRITARTI GRĘŽINIO NAUDOJIMUI“ (atsisiųsti)


Prisijungimo prie nuotekų tinklų dalinis finansavimas »
Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano monitoringo 2018-2019 metų ataskaita
VKEKK nustatė paviršinių nuotekų tvarlymo Vilniaus mieste bazinę kainą

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2018–2021 m. programa,
patvirtinta Administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 30-1771/19


Ūkinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas »


Su Šilumos ir vandens ūkio skyriaus veikla susiję teisės aktai »


Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė Vilniuje UAB „Vilniaus vandenys“


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyris