Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Požeminio vandens monitoringas 2010-2012

Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Atsižvelgiant į esamą situaciją konkrečioje savivaldybėje, programa gali būti rengiama tik atskiroms gamtinės aplinkos sferoms, pavyzdžiui, tik vandeniui.

Pagrindinis požeminio vandens monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti požeminio vandens, vienintelio Vilniuje geriamojo vandens šaltinio, cheminės būklės rodiklių pokyčius, užtikrinti miesto gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu, teikti informaciją, reikalingą sprendimų priėmimui ir miesto bendruomenei.

>Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių požeminio vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025).

Vilniaus mieste yra du pagrindiniai geriamojo vandens šaltiniai: 1) gruntinis vanduo, kurį miesto gyventojai kai kur vis dar semia iš šachtinių šulinių, 2) tarpsluoksninis vanduo, kuris dažniausiai siurbiamas vandenvietėse. Vilniuje buvo įrengta 20 tokių vandenviečių, tačiau sumažėjus geriamojo vandens poreikiams, šiuo metu eksploatuojama 15, kurių dauguma priklauso UAB „Vilniaus vandenys“. Gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo taip pat eksploatuojamas ir pavieniais privačiais gręžiniais.

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ 2010 m. vykdė Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringą. Šis monitoringas vykdomas pagal UAB „Vilniaus hidrogeologija“ parengtą monitoringo programą 2010-2012 metams.