Ūkinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas

Susiklosčiusi miesto nuotekų surinkimo ir kėlimo sistema yra patikima, bet ją būtina toliau tobulinti. Vilniaus miestas turi dvi skirtingas nuotekų surinkimo sistemas. Senamiestyje, Naujamiestyje ir Žvėryne yra mišrioji nuotekų surinkimo sistema, kurios atskyrimas yra labai sudėtingas, o kartais neįmanomas. Kituose miesto rajonuose yra atskiroji lietaus vandens surinkimo ir ūkinių nuotekų surinkimo sistemos. Susiklosčiusi sistema gali likti veikti ir toliau, nes nuotekų valykla Gariūnuose 2001 m. baigta modernizuoti ir gali gerai išvalyti nuotekas. Pertvarkyta nuotekų dumblo mechaninio sausinimo technologija. Dabar nusausintas iki 80% drėgnumo dumblas yra kaupiamas ir dalis jo naudojama laukams tręšti.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyris