Duomenų apsaugos pareigūnas

Savivaldybėje yra paskirta Duomenų apsaugos pareigūnė Aistė Paludnevičiūtė, kuri padeda  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, stebi kaip laikomasi Reglamento ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2664. Tokiu būdu galėsime operatyviai atsakyti į Jūsų klausimus ir išspręsti kilusias situacijas.