Duomenų apsaugos pareigūnas (Duomenų apsaugos skyrius)

Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Savivaldybėje yra paskirta duomenų apsaugos pareigūnė Aistė Paludnevičiūtė, kuri kartu su savo komanda (Duomenų apsaugos skyriumi):

  • padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679;
  • dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga;
  • stebi kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • atlieka kitas, su asmens duomenų apsauga susijusias, funkcijas.

Jeigu turite klausimų, neaiškumų, rekomendacijų ar pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@vilnius.lt.