Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Laimės indekso matavimas Vilniaus miesto savivaldybės pastate (ROCK projektas)

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) VMSA pastate adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius prie pagrindinių įėjimų ir išėjimų iš vakarinės ir rytinės pastato pusės vykdo asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką stebėjimą.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso). Fiksuojami 500 veido atvaizdo taškai ir kvėpavimo dažnis, tačiau šie parametrų duomenys nėra siejami su kameroje užfiksuotais konkrečiais asmenimis. Pagal šiuos duomenis nėra galimybės nustatyti konkretaus asmens ar jį susieti su kameros užfiksuotais asmenimis.


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • gerinti teikiamų paslaugų kokybę VMSA;
 • didinti VMSA lankytojų ir darbuotojų pasitenkinimą;
 • palaikyti draugišką ir sveiką aplinką VMSA;


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų valdytojai:

Šių duomenų  bedravaldytojai yra  VGTU (juridinio asmens kodas 111950243, adresas Saulėtekio al. 11,  LT-10223, tel. (8 5) 2745030), el. paštas vgtu@vgtu.lt) ir VMSA (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000), el. p. savivaldybe@vilnius.lt.


Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Nuasmeninti ir statistiniai vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi VGTU serveryje, adresu Saulėtekio al. 11, Vilnius Sutarties galiojimo laikotarpiu.
Asmens duomenų bendrojo valdymo sutartis


Stebėsenos vietos:

VMSA pastato, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, pagrindinės durys iš vakarinės ir rytinės pastato pusės.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

Kreipdamiesi į bet kurį duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vgtu.lt, tel. (8 5) 274 5030 arba  duomenuapsauga@vilnius.lt , tel. (8 5) 211 2664.