Slapukų politika

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, būdama interneto svetainės www.vilnius.lt (toliau – Savivaldybės svetainė) valdytoja, gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenis (t. y. bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį) tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, taip pat įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir duomenų subjektų teises.

Ši privatumo politika reguliuoja Jūsų asmens duomenų (asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.) tvarkymą, kuriuos mes gauname Jums naudojantis Savivaldybės svetaine. Joje nurodoma, iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys, kodėl jie yra renkami, kiek laiko saugomi, kokios Jūsų teisės.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Savivaldybės svetainėje.

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą Jums apsilankius Savivaldybės svetainėje yra atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Jūsų duomenys Savivaldybės svetainėje renkami siekiant išaiškinti Jūsų nuomonę dėl atitinkamų administracinių ar kitų sprendimų, vykdomose apklausose, rengiamose viešose konsultacijose, organizuojamuose balsavimuose. Šiuos duomenis mes tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Savivaldybės svetainėje identifikuodami save pateikiate užklausas, pastabas ar pasiūlymus, kuriuos nagrinėdami mes tvarkome Jūsų asmens duomenis viešojo administravimo tikslu, siekdami užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimo standartą bei naudodami slapukus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija renka, saugo ir naudoja žemiau nurodytų rūšių informaciją šiomis sąlygomis:

Kodėl renkate informaciją apie mane, kokiu tikslu? Kokią informaciją apie mane renkate? Kodėl turite teisę ją rinkti? Kiek laiko saugote šią informaciją?
Norint pasiteirauti Jūsų apie mūsų suteiktas paslaugas ir jų kokybę informaciją apie lytį, amžių, gyvenamąją vietą (mikrorajoną)
(Jums pateikus).
Tik turėdami Jūsų sutikimą
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Iki kol atšauksite savo sutikimą, bet ne ilgiau kaip 4 m.
Dalyvavimo apklausose tikslu Pagal apklausos organizatoriaus nustatytus klausimus
(Jums pateikus)
Tik turėdami Jūsų sutikimą
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Ne ilgiau negu bus pasiektas apklausos tikslas, bet ne ilgiau kaip 1 metus
Naujienlaiškio platinimo tikslu – (Jums pateikus). el. pašto adresas ir (ar) kita informacija, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti Savivaldybės svetainės paslaugas, pranešimus el. paštu ir/arba naujienlaiškius. Tik turėdami Jūsų sutikimą
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Iki Jūsų sutikimo atšaukimo
Savivaldybės svetainės funkcionavimo ir pritaikymo Jūsų naršymo poreikiams tikslu – naudojami slapukai (ang. ,,cookies“) Informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimasis Savivaldybės svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių) Tik turėdami Jūsų sutikimą
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Iki Jūsų sutikimo atšaukimo, bet ne ilgiau kaip 1 metus
Jūsų apsisprendimu ir pasirinkimu Informacija kurią Jūs siunčiate mums savo noru (Jums pateikus). Tik turėdami Jūsų sutikimą
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Iki Jūsų sutikimo atšaukimo, bet ne ilgiau kaip 5 metus

Taip, Savivaldybės svetainėje naudojame slapukus taip, kaip nurodyta žemiau:

Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko naudojimo tikslas Galiojimo terminas
Būtini slapukai PHPSESSID Nenaudojant slapuko negalėtume teikti informacinės visuomenės paslaugos, kurios nori naudotojas (negalėtume paleisti audio failo) 1 naršymo sesija
Būtini slapukai cookie_notice_accepted Nustatyti ar vartotojas sutiko su slapukų sutikimu 1 mėnuo
Būtini slapukai pll_language Nustatyti vartotojo pasirinktą kalbą 1 metus
Rinkodaros 1P_JAR Reklamų suasmeninimui 30 dienų
Rinkodaros NID Reklamų suasmeninimui 6 mėnesiai
Rinkodaros rrc::c Identifikuoti ar naršo žmogus Naršymo sesija
Statistiniai CONSENT Reklamų suasmeninimui 6770 dienų
Statistiniai _gat Paspartinti užklausų kiekį statistikai 1 dieną
Statistiniai _ga Statistinei informacijai apie puslapio naudojimą 2 metai
Statistiniai _gid Slapukas identifikuoja unikalius lankytojus 1 dieną

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio www.vilnius.lt. Jei pasirinksite ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, tai pat ir instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

Visa www.vilnius.lt svetainėje pateikiama informacija yra suteikiama laisvanoriškai.

Informaciją apie Jus dažniausiai gauname iš Jūsų pačių, Jums užpildžius ir pateikus šiuos duomenis mums, naršant Savivaldybės svetainėje.

Tiek kiek būtina įgyvendinant nustatytus tikslus ir leidžiama pagal galiojantį reguliavimą, informaciją apie Jus mes galime pateikti šiems tretiesiems asmenims:Marketingo ir „analyticsu“ bendrovėms:

 • Google Ireland Ltd., Google LLC

Kitiems asmenims:

 • Tidio Poland Sp. z o.o. & Tidio Poland Sp. z o.o. Spółka Jawna

Dažniausiai duomenys apie Jus yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės šalyse, tačiau, kai tai būtina siekiant tikslų, aptartų šios Privatumo politikos 3 skyriuje, perduodant duomenis, mes imamės šių apsaugos priemonių:

 • Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo programą angl. „Privacy shield“. ES ir JAV privatumo skydo nuostatas galite rasti čia: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

 • remiamės Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.

Mes teikiame duomenis tretiesiems asmenims. Tuo pačiu Savivaldybės svetainė užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Savivaldybės svetainė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei turėtų tokią pareigą įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms institucijoms.

Surinkti asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Savivaldybės svetainės surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tikslais.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Vilniaus miesto savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenų saugumui užtikrinti.

Savivaldybės svetainėje yra pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už kitų, ne Vilniaus miesto savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Jūs turite šias teises:

 • Gauti patvirtinimą apie Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.
 • Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
 • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.
 • Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Apie savo galimybę pasinaudoti šiomis teisėmis kviečiame plačiau paskaityti https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/asmens-duomenu-apsauga/duomenu-subjekto-teisiu-igyvendinimas/

Nesutikdami su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/nuomone, Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

Su šia privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

 • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius;
 • siunčiant elektroniniu paštu: [email protected] ;
 • telefonu: (8 5) 211 2000 (tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės Savivaldybė neturi galimybių);

arba

 • į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 211 2664.

Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutikimo.

Privatumo politika yra nuolat atnaujinama, todėl kviečiame periodiškai su ja susipažinti kiekvieną kartą apsilankius interneto svetainėje.


Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2021.02.01