Stebėsena bepiločiais orlaiviais karantino metu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) paskelbto Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino metu vykdė Vilniaus miesto viešųjų erdvių stebėseną pasitelkiant bepiločius orlaivius.


Tvarkomų duomenų sąrašas

Vaizdo stebėjimas dronais buvo vykdomas iš didelio aukščio, užprogramuoto iš anksto, todėl iš turimos vaizdo stebėjimo medžiagos identifikuoti asmens ir nustatyti, ar kaip nors jį apibūdinti (lytis, plaukų spalva, rasė, amžius ir pan.) galimybės nebuvo. Tokios techninės galimybės nebus ir norint priartinti vaizdo įrašą. Taip pat dronų pagalba iš oro buvo vykdomas gyventojų informavimas apie karantino taisyklių laikymąsi garsiniais pranešimais.


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Užkirsti kelią didelei viruso COVID-19 keliamai grėsmei ir sustabdyti, ar bent jau kontroliuoti jo plitimą;
 • Naudojant inovatyvias technologijas – profesionalius bepiločius orlaivius daug greičiau, operatyviau ir patogiau stebėti galimus karantino reikalavimų pažeidimus Vilniaus mieste ir pranešti apie tai viešąją tvarką užtikrinantiems pareigūnams – VMSA Viešosios tvarkos skyriui arba teisėsaugos institucijoms;
 • Garsiniu pranešimu perspėti ir priminti apie draudimą burtis didesnėmis negu 2 asmenų grupėmis, laikytis atitinkamo atstumo ir pan. – kurį bus galimybė paleisti tose vietose, kur bus užfiksuoti žmonių susibūrimai.


Duomenų tvarkymo pagrindas

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų valdytojai

VMSA (juridinio asmens kodas 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000), el. p. savivaldybe@vilnius.lt.


Duomenų gavėjai

Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis

Vaizdo stebėjimas buvo vykdomas realiu laiku.


Stebėsenos vietos

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančios viešosios erdvės, poilsio zonos, skverai, parkai, stadionai, žaidimų ir sporto aikštelės. Vaizdo stebėjimas yra vykdomas kiekvieną dieną, ne mažiau kaip 20 val. per savaitę, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Ši sąlyga galioja esant ne didesniam nei 10 m/s vėjui ir kai nėra kritulių, šviesiu paros metu.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena

Kreipdamiesi duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu duomenuapsauga@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2664.