Vaizdo duomenų tvarkymas

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, LT-08218 Vilnius (toliau – Pastatas) ir teritorijoje aplink Pastatą, vykdo patalpų bei teritorijos stebėseną.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų bei kitų asmenų, kurie lankosi Savivaldybėje, Pastato ir jame esančio turto bei dokumentų saugumą.


Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p.  savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.


Vaizdo stebėjimo vietos:

 • visi įėjimai į Pastatą iš lauko ir iš Pastato požeminės stovėjimo aikštelės;
 • Pastato 1–3 aukštuose stebima bendra aplinka;
 • Pastato požeminė automobilių stovėjimo aikštelė;
 • Pastato 5 aukšte stebimos durys į serverinę;
 • Tarybos posėdžių salė;
 • Kolegijos salė;
 • Vilniaus jaunimo informacijos centras; stebimos
 • 104 kabineto durys;
 • taip pat patalpos prie įėjimo ir išėjimo iš liftų ir laiptinės iš Lvovo gatvės pusės bei pirmo aukšto koridoriuje esančios pašto dėžutės;
 • teritorija aplink Pastatą.


Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Vykdydami vaizdo stebėseną naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Dussman service“ (juridinio asmens kodas 111617783, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius) paslaugomis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą Administracijoje ar apginti teisinius reikalavimus.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • Pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  duomenuapsauga@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2664.


Detalesnė informacija:

Išsamios vaizdo stebėjimo taisyklės yra įtvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 30-435/20 patvirtintose Vilniaus miesto savivaldybės vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse. Su taisyklėmis galite susipažinti čia.