Vaizdo duomenų tvarkymas K. Kalinausko g. 21/1

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – CM skyrius) patalpose K. Kalinausko g. 21/1, Vilniuje (toliau – Pastatas) ir teritorijoje aplink Pastatą vykdoma patalpų bei teritorijos stebėsena.

 

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti CM skyriaus pastato išorėje ir viduje esančio turto apsaugą bei asmenų saugumą.


Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p.  [email protected], tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.


Vaizdo stebėjimo vietos:

 • Visi įėjimai į Pastatą ir teritoriją aplink Pastatą (iš K. Kalinausko g., V. Mykolaičio-Putino g. (2 įėjimai), Akmenų g. pusės);
 • Pastato 1-2 aukštuose stebimos bendros patalpos (visos fojė, koridoriai, ceremonijų salės, rūbinė, įėjimai).


Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 5 paras, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. [email protected]).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p.  [email protected].


Detalesnė informacija:

Išsami vaizdo stebėjimo tvarka yra įtvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-359/22 patvirtintame Civilinės metrikacijos skyriaus teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos apraše.

Su aprašu galite susipažinti čia.