Viešųjų erdvių stebėsena

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių stebėjimą vaizdo kameromis.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (su garsu).


Duomenų tvarkymo tikslas:

Įgyvendinti nusižengimų prevenciją, užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų valdytojai:

Šių duomenų  bedravaldytojai yra
Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p.  savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000) ir
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (juridinio asmens kodas 191688326, Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius, el. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt, tel. (8 5) 2716034),


Duomenų gavėjai:

Stebėsenai vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo AB „Telia“ (kodas Juridinių asmenų registre 121215434, Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius) paslaugomis.

Stebėsenos duomenys taip pat teikiami SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (kodas Juridinių asmenų registre 124644360, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius) siekiant stebėti eismą ir jį valdyti (šviesoforų, švieslenčių ir kitų priemonių pagalba).

Duomenys taip pat gali būti pateikti kitoms teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 parų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.


Stebėsenos vietos:

Vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti paspaudus šią nuorodą , atsidariusioje nuorodoje pasirinkus sritį sluoksniai“, pažymėjus vaizdo stebėjimo kamerų sistema“ ir  Vaizdo stebėjimo kamerų vietos“.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

Kreipdamiesi į bet kurį duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
   2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  duomenuapsauga@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2664.