Bendruomeninių organizacijų taryba

Vilniaus bendruomeninių organizacijų taryba prie Vilniaus miesto savivaldybės

VBOT sudėtis, kontaktai »


Posėdžiai

2021 m. lapkričio 25 d. 17.00 val. vyks VBOT tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Naujų VBOT narių pristatymas.
2. Dėl bendruomeninės organizacijos atstovavimo.
3. Apie socialinio verslo steigimą ir veiklos pradžią.
4. Dėl SADM finansuojamų projektų eigos, viešinimo.
5. Dėl BO forumo organizavimo.
6. VBOT pirmininkės metinė ataskaita.
7. VBOT pirmininko rinkimai. Kandidatų prisistatymai ir balsavimas.
8. VBOT pirmininko pavaduotojo rinkimai. Kandidatų prisistatymai ir balsavimas.
9. VBOT delegatai į „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamą Vilniaus apskrities savivaldybių BOT susitikimą – diskusiją apie tarybų ir vietos bendruomenių veiklą“.
10. Kiti klausimai.


Įstatai

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-166

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-237

VBOT darbo reglamentas

VBOT veiksmų planas 2020-2023 m. 

2021-11-17 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1234
DĖL TARYBOS 2019-09-25 SPRENDIMO NR. 1-237 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

2021-06-02 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-991
DĖL TARYBOS 2019-09-25 SPRENDIMO NR. 1-237 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

2021-05-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-969
DĖL TARYBOS 2019-09-25 SPRENDIMO NR. 1-237 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

2020-12-09 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-768
DĖL TARYBOS 2019-07-24 SPRENDIMO NR. 1-166 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020-02-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-404
DĖL TARYBOS 2019-09-25 SPRENDIMO NR. 1-237 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

2019-09-25 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-237
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO


Forumai

2021 06 01 VBOT forumo įrašas

2021 02 25 VBOT forumo įrašas


Protokolai

2021 10 18 Nr. 15         įrašas

2021 08 25 Nr. 14

2021 06 21 Nr. 13       BO atstovų delegavimo į vertinimo komisijas taisyklės         įrašas

2021 05 05 Nr. 12         įrašas

2021 03 31 Nr. 11         įrašas

2021 01 28 Nr. 10         įrašas

2020 12 15 Nr. 9           įrašas

2020 11 09 Nr. 8           įrašas

2020 10 29 Nr. 7           įrašas

2020 09 08 Nr. 6

2020 04 30 Nr. 5         Klausimynas 2020 04 30 Nr. 5

2020 02 18 Nr. 4

2019 12 10 Nr. 3

2019 11 12 Nr. 2

2019 10 29 Nr. 1