Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Filtruoti pagal temą
1. Būsto šildymo ir vandens kompensacijos»
1.1 Kas gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto šildymą?

Dėl kompensacijos už būsto šildymą gali kreiptis būste deklaruoti arba būstą nuomojantys (jei būsto nuomos sutartis įregistruota viešajame registre) asmenys, kurie atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje numatytas sąlygas – dirba, mokosi / studijuoja, registruojasi Užimtumo tarnyboje, gauna senatvės ar neįgalumo pensiją, slaugo / prižiūri kitą asmenį ir kt.

Jei šeimoje auga vaikai iš ankstesnio bendro gyvenimo, turi būti sudaryta patvirtinta teismo sutartis dėl išlaikymo priteisimo / tėvystės nustatymo išlaikymo priteisimo metu.

Turintys įsiskolinimų už būsto šildymą / geriamąjį / karštą vandenį su tiekėjais turi būti sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas turi būti priteisęs grąžinti skolą.

Jeigu viename būste gyvenamąją vietą deklaravę / būstą nuomojasi kelios asmenų grupės – visos turi teikti prašymus dėl kompensacijų, o jei nors vienas būste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo neturi teisės į kompensacijas – jos neskiriamos visam būstui.

1.2 Ar prašymą dėl kompensacijos skyrimo turi užpildyti vienas ar visi kartu gyvenantys asmenys?

Šildymo kompensacija skiriama atsižvelgus į būste gyvenamąją vietą deklaruojančių asmenų bendras pajamas, todėl, norint gauti kompensaciją, dėl jos prašymus atskirai turi pateikti visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys vieniši asmenys arba šeimos.

1.3 Kodėl turi būti nustatoma teisė į kompensacijas kitiems būste deklaruotiems asmenimis (arba šeimoms), jeigu šie asmenys būste negyvena, o tik deklaruoti?

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos apskaičiuojamos būstui, nustatant teisę į kompensacijas būste deklaruotiems asmenims, todėl dėl kompensacijų turi kreiptis (pildyti prašymus) visi būste deklaruoti asmenys, ir jeigu nors vienas asmuo neturi teisės į kompensacijas, jos neskiriamos nė vienam iš asmenų.

1.4 Kaip sužinoti, ar kompensacija priklauso, ir koks jos dydis?

Norint sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, ir preliminarų jos dydį, galima pasinaudoti www.spis.lt esančia šildymo kompensacijos skaičiuokle arba padės Socialinių išmokų skyriaus specialistai tel. 870035545; tiesioginio pokalbio metu https://sis.vilnius.lt; el. paštu sis@vilnius.lt.

1.5 Kodėl negavau kompensacijos vasario mėnesį (gavau sąskaitą), jei prašymą pateikiau sausio 25 dieną (centralizuotas šildymas)?

Savivaldybės Socialinių išmokų skyrius ne vėliau kaip per 30 d. nuo prašymo pateikimo nustato teisę į šildymo kompensaciją, priima sprendimą ir apie tai informuoja prašymo pateikėją. Informacija apie nustatytą kliento teisę į kompensaciją ir jo pajamas perduodama (2 kartus per mėnesį) šildymo paslaugas teikiančiai įmonei (pvz., Vilniaus šilumos tinklams). Ši įmonė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir pritaiko kompensaciją, kuri nurodoma mokėjimo pranešime kitą mėnesį nuo teisės nustatymo. Pvz.: Jei prašymas pateiktas sausio 25 d., sprendimas priimamas iki vasario 25 d., kompensacija bus pritaikyta kovo mėnesį (bus nurodyta mokėjimo pranešime).

1.6 Ar nuo šildymo būdo priklauso kompensacija už šildymą?

Šildymo kompensacija galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.), taip pat kompensacija geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms.

1.7 Kas kiek laiko reikia teikti prašymus dėl kompensacijų?

Kompensacijos skiriamos trims mėnesiams nuo prašymo pateikimo mėnesio. Priklausomai nuo asmens aplinkybių (pasikeitusios šeimos sudėties, šeimyninės padėties, pajamų ir pan.) kompensacijos gali būti skirtos trumpesniam (vienam / dviem mėnesiams) ir ilgesniam terminui (pusei metų). Kaskart kreipiantis dėl kompensacijų, teikiamas prašymas, o informaciją apie kompensacijų teikimo laikotarpį asmuo gauna informaciniame pranešime apie nustatytą teisę į kompensacijas.

1.8 Ar galiu gauti šildymo kompensaciją, jei namo šildymas geoterminis?

Taip, galite. Jei būste įrengtas geoterminis šildymas, bet elektros energijos suvartojimo patalpoms šildyti apskaitos nėra (neįrengti atskiri apskaitos prietaisai), apskaičiuojant kompensacijos dydį fiksuojamas bendras būste suvartotas elektros energijos kiekis.

1.9 Šildymo kompensacija man skirta iki 2022-03-31 dienos imtinai. Kodėl negaliu pateikti kovo mėnesį prašymo dėl šios kompensacijos pratęsimo?

Prašymą dėl kompensacijos pratęsimo galima teikti kitą mėnesį, pasibaigus nustatytos teisės į kompensaciją terminui. Šiuo atveju reikia kreiptis nuo balandžio mėnesio, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nustatytos teisės į kompensaciją termino pabaigos.

1.10 Kokie dokumentai reikalingi kompensacijoms už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas gauti? 1.11 Kokius dokumentus reikia pateikti norint kreiptis dėl kompensacijos, kai šildymas yra centralizuotas?

Kai šildymas centralizuotas, su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašyme nurodyti šilumos tiekėją, karšto vandens tiekėją (pvz., AB Vilniaus šilumos tinklai ir UAB „Vilniaus vandenys“) ir kliento kodą (arba atsiskaitomosios knygelės numerį). Taip pat reikia pateikti dirbančių asmenų pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas pajamas. Kiti būtini pateikti dokumentai nurodyti čia Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas .

1.12 Kodėl reikia pateikti pažymą apie darbo užmokestį, jei duomenis galite gauti iš „Sodros“?

„Sodroje“ informacija rodoma tik apie asmens draudžiamąsias pajamas. Skiriant paramą vertinamos pajamos, gaunamos į rankas. Dėl to prašoma pateikti pažymą apie išmokėtą atlyginimą. Individualios veiklos pajamos „Sodroje“ nerodomos.

1.13 Ar vertinamas turtas nustatant teisę į kompensaciją?

Iki 2024-04-30 nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas.

1.14 Viena auginu vaiką, kuriam tėvystė nenustatyta ir išlaikymas nepriteistas. Ar galiu gauti šildymo kompensaciją?

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą šildymo kompensacija nepriklauso ir neskiriama, jei nėra nustatyta tėvystė ir nepriteistas išlaikymas. Išimtys nurodytos Tvarkos aprašo 43.3 p.

1.15 Ar darbo neturinčiai daugiavaikei mamai priklauso kompensacija?

Teisė į kompensaciją priklauso, jei vaikams nustatyta tėvystė ir mama yra sudariusi teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų materialinio išlaikymo; jei šeima nuomoja būstą – yra sudaryta  teisėta nuomos sutartis. Tuo atveju, kai būste yra kitų deklaruotų asmenų, jie pateikia prašymus ir pan. Jeigu šeimai yra taikoma atvejo vadyba arba vienam iš šeimos narių yra nustatytas neįgalumas, o iš paminėtų sąlygų nesutvarkytas tik vaikų išlaikymo klausimas, prašymas gali būti nagrinėjamas išimties tvarka.

1.16 Noriu kreiptis dėl kompensacijos už šildymą. Pensiją gaunu kitoje valstybėje (arba ir Lietuvoje, ir kitoje valstybėje). Ar skiriant kompensaciją pensija, gaunama kitoje valstybėje, bus įtraukiama į gaunamas pajamas?

Nustatant teisę į kompensaciją vertinamos pajamos (pensija), gaunamos ir Lietuvoje, ir kitoje valstybėje. Šiuo atveju į gaunamas pajamas bus įtraukta kitoje valstybėje gaunama pensija ir kitos gaunamos pajamos.

1.17 Ar galiu gauti šildymo kompensaciją, jei namo statyba dar neįteisinta?

Ne, negalite. Namas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

1.18 Turime 2 butus, kodėl negalime gauti šildymo kompensacijos už 2 būstus, jei mano ir sutuoktinio deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi?

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, turi pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos. Jei sutuoktiniai deklaruoti atskiruose butuose, kreipiantis dėl kompensacijos reikia pasirinkti vieną iš jų, už kurį norima gauti kompensaciją. Svarbu tai, kad skiriant kompensaciją vertinamos šeimos (šiuo atveju vyro ir žmonos) bendros pajamos.

1.19 Be šildymo sąskaitų apmokėjimo taip pat patiriu sunkumų apmokant renovacijos išlaidas. Ar turiu teisę į pagalbą?

Butų savininkai, gaunantys būsto šildymo kompensaciją, gali kreiptis ir dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo daugiabučio namo modernizavimo atveju.

1.20 Šildymo kompensacija nepriklauso. Ar yra kitų lengvatų, kuriomis galėčiau pasinaudoti šį šildymo sezoną?

Jei šildymo kompensacija nepriklauso ar jos nepakanka, finansinę naštą galima sumažinti pasinaudojant Vilniaus šilumos tinklų mokėjimų atidėjimo galimybe. Mokėjimų atidėjimo modelis netaikomas automatiškai, todėl norint atidėti mokėjimus iki šildymo sezono pabaigos reikia atvykti į Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centrą adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, arba kreiptis tel. 19118.

Galima kreiptis ir dėl kitos finansinės paramos. Kiekvienu atveju įvertinama individuali situacija. Plačiau apie tai Tikslinės pašalpos skyrimas.

1.21 Kur dar papildomai galima rasti informacijos apie šildymo ir vandens kompensacijas?

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams