Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Filtruoti pagal temą
1. Socialinės išmokos»
1.1 Kokią piniginę paramą gali gauti nepasiturintys Vilniaus gyventojai?

Patiriant finansinių sunkumų į Socialinių išmokų skyrių galima kreiptis dėl:

 • socialinės pašalpos,
 • būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijų;
 • papildomos išmokos prie vaiko pinigų;
 • nemokamo maitinimo vaikams;
 • kredito ir palūkanų įmokos apmokėjimo, jei asmuo gyvena pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą renovuojamame ar jau renovuotame būste ir turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;
 • gali būti skiriama ir kita piniginė parama. Kiekvienu atveju įvertinama individuali situacija. Daugiau apie tai Tikslinės pašalpos skyrimas, Sąlyginės pašalpos skyrimas ir  Periodinės pašalpos skyrimas .

Daugiau apie tai informacijos čia

1.2 Kokiais būdais galima pateikti prašymą Socialinių išmokų skyriui?

Prašymus dėl socialinių išmokų galima teikti šiais būdais*:

 • el. būduhttps://www.spis.lt/ arbahttps://paslaugos.vilnius.lt/→ Socialinės išmokos  ir pasirinkus norimą paslaugą;
 • užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu http://epristatymas.lt/
 • užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
 • atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
 • telefonu 8 700 35545 – tik dėl socialinės pašalpos, kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį ir pažymos dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą renovacijos atveju.

* Tikslesnę informaciją rasite https://paslaugos.vilnius.lt/ skiltyje „Socialinės išmokos“ pasirinkę norimą paslaugą.

1.3 Kokie dokumentai reikalingi piniginei socialinei paramai (socialinei pašalpai, kompensacijoms už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas) gauti?

Daugelis dokumentų yra pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes ir individualią situaciją. Visą reikalingų pateikti dokumentų sąrašą rasite atskirai pasidomėję socialinės pašalpos skyrimu ir būsto šildymo ir karšto vandens kompensacijų skyrimu.

Konsultacijos ir informacija teikiama:

1.4 Kaip galima pateikti trūkstamus su prašymu būtinus pateikti papildomus dokumentus?

Trūkstamus dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu Jūsų prašymą nagrinėjančiam darbuotojui vardas.pavarde@vilnius.lt ar dokumentai@vilnius.lt  arba atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.) palikti Socialinių išmokų skyriaus dokumentams skirtose dėžėse (registruotis ir terminale numerio spausdinti nereikia).

1.5 Kaip sužinoti, ar man paskirta išmoka?

Vos tik bus išnagrinėtas Jūsų prašymas skirti išmoką prašymo pildymo metu nurodytais kontaktais gausite pranešimą (el. paštu, neturint galimybės – paštu). Taip pat galite kreiptis į Socialinių išmokų skyrių el. paštu sis@vilnius.lt, telefonu 8 700 35545.

1.6 Kada išmokamos socialinės išmokos?
Socialinė pašalpa Išmokos vaikui Tikslinės kompensacijos* Pagalbos pinigai
(už vaiko globą)
Banke Pašte** Banke Pašte** Banke Pašte** Tik banke
nuo 7-os mėnesio dienos 9–24 mėnesio dienomis nuo 9-os mėnesio dienos 9–24 mėnesio  dienomis nuo 9-os mėnesio dienos 9–24 mėnesio dienomis nuo 7 mėnesio
dienos

* Šios išmokos gali būti pristatomos gavėjui į namus.

** Pašte neatsiėmus išmokų iki mėnesio 24-os dienos, jos bus mokamos nuo kito mėnesio 9-os dienos.

Svarbu! Metų pradžioje (sausio mėnesį) dėl finansavimo suderinimo išmokų išmokėjimai gali neatitikti nurodytų mokėjimo dienų. Apie tai papildomai paskelbiama www.vilnius.lt pirmomis sausio dienomis.

1.7 Kada priklauso socialinė pašalpa?

Pašalpą galima gauti, jei asmeniui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 161,70 Eur. Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). Nustatant teisę į socialinę pašalpą laikinai nevertinamas turimas turtas. Toks palengvinimas galios iki 2024 metų balandžio 30 dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu šeimos arba asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršis nustatytą ribą, į turtą bus neatsižvelgiama 3 mėnesius, kai dėl paramos kreipiasi pirmą kartą arba praėjus 2 metams nuo paskutinio paramos gavimo. Daugiau informacijos rasite čia.

1.8 Kada reikia pateikti naują prašymą dėl socialinės pašalpos skyrimo?

Prašymas turi būti teikiamas kitą mėnesį, pasibaigus socialinės išmokos skyrimo laikotarpiui (t. y. jeigu socialinė pašalpa paskirta nuo gegužės iki liepos mėnesio, naujas prašymas turėtų būti teikiamas rugpjūčio mėnesį). Priimtame sprendime skirti socialinę išmoką yra nurodomas laikotarpis, kuriam skiriamos išmokos.

Daugiau informacijos rasite čia.

1.9 Ar toliau gausiu socialinę pašalpą įsidarbinęs?

Taip. Jei gaudavote socialinę pašalpą ir pradėjote dirbti, vis tiek turite teisę dar 12 mėnesių gauti šią paramą.
Su būtinomis sąlygomis galite susipažinti čia.

1.10 Gaunu socialinę pašalpą, taip pat gavau tikslinę pašalpą ligos atveju, tačiau antstolis iš šių gautų pajamų išskaičiavo įsiskolinimo pagal vykdomąjį raštą padengimą. Ką turėčiau daryti, kad, esant dabartinei sunkiai materialinei padėčiai, iš šių vienintelių gaunamų pajamų nebūtų vykdomi atskaitymai?

Antstolis nežino, kokia Jūsų gaunamų pajamų kilmė, todėl, kad iš gaunamos paramos nebūtų vykdomi atskaitymai įsiskolinimams dengti, būtina  antstoliui pranešti apie gaunamą paramą ir jos rūšį.

Pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai. Jeigu turite antstolių išieškomų skolų, gaunant socialinę pašalpą ar tikslinę paramą iš savivaldybių biudžetų lėšų, svarbu nedelsiant apie tai pranešti antstoliui, pateikiant jam paramą skyrusios savivaldybės  pažymą, pageidautina, 2-3 mėn. banko sąskaitos išrašą apie pervestą paramą; tik žinodamas jūsų gaunamų lėšų kilmę, antstolis užtikrins, kad išieškojimas iš gaunamos paramos nebūtų vykdomas.

Tačiau jeigu pranešti antstoliui nesuspėjote ir pajamos iš sąskaitos jau nurašytos, minėtus pažymą ir išrašą pateikite jam per 14 dienų (svarbu neuždelsti) nuo pajamų nurašymo – laiku pateikus dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pajamos, gautos kaip minėta parama, antstolis per 5 darbo dienas pajamas grąžina.

1.11 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba man nustatė specialiuosius poreikius. Kokias tikslines kompensacijas galiu gauti ir kaip tai padaryti?

Kompensacija priklauso nuo nustatyto poreikio lygio.

Tikslinių kompensacijų dydžiai:

 • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 358,80 eurų / mėn.
 • Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 262,20 eurų /mėn.

Daugiau informacijos Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 151,80 eurų / mėn.
 • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 82,80 eurų / mėn.

Daugiau informacijos Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Turėtumėte kreiptis į Socialinių išmokų skyrių dėl Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo ir (ar) Slaugos išlaidų kompensacijos skyrimo.

Tai padaryti ir prašymus pateikti galite šiais būdais:

 • užpildyti prašymą sistemoje SPIS www.spis.lt;
 • užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
 • užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).

 

1.12 Netekau artimo žmogaus. Kokia parama man priklauso?

Galimos paramos rūšys priklauso nuo individualios situacijos. Išsamią informaciją rasite čia.

Konsultacijos ir informacija teikiama:

1.13 Kodėl nenustatyta teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą?

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nenustatyta todėl, kad pagal iš registrų ir kitų institucijų gautus ir patikrintus duomenis tokia teisė nepriklauso.

1.14 Kur rasti daugiau informacijos apie Socialinių išmokų skyriaus teikiamas paslaugas?

Daugiau informacijos apie Socialinių išmokų teikiamas paslaugas rasite polapyje Socialinė parama.

1.15 Kas gali gauti išmoką vaikui (vaiko pinigus) ir kokio dydžio ši išmoka?

Išmoka vaikui

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui, arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, skiriama 80,50 Eur išmoka.

Papildomai išmoka vaikui

Papildoma 47,38 eurų išmoka skiriama:

 • neįgaliam vaikui (80,50 + 47,38 = 127,88 eurų);
 • auginančios ir (ar) globojančios 3 ir daugiau vaikų šeimos vaikui (netestuojant pajamų);
 • nepasiturinčios šeimos vaikui, jei vidutinės šeimos pajamos vienam jos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 294 eurai (2 valstybės remiamų pajamų dydžiai; VRP – 147 eurai).
  Tais atvejais, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams, papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 294 Eur (2 VRP).

Daugiau apie tai:  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Ismoka-vaikui   arba

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-vaikams-ismokos-kudikio-besilaukiancioms-moterims-vaikus-auginantiems-tevams#ISMOKAVAIKUI

1.16 Vaikui sukako 18 metų. Ar reikia teikti naują prašymą dėl išmokos vaikui?

Taip, reikia teikti naują prašymą, jei vaikas toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

1.17 Ar gali dėl išmokos vaikui kreiptis 18 metų sulaukęs asmuo?

Taip. Kadangi 18 metų sulaukęs asmuo įgyja visišką civilinį veiksnumą, dėl išmokos vaikui jis gali kreiptis pats.

1.18 Kuriam laikotarpiui skiriama išmoka pilnamečiam vaikui?

Išmoka pilnamečiam vaikui skiriama iki mokslų metų pabaigos.

1.19 Aš neturiu kur deklaruoti gyvenamosios vietos. Ar tokiu atveju galiu gauti išmoką vaikui?

Taip. Teisė gauti išmoką vaikui nesiejama su gyvenamosios vietos deklaravimo reikalavimu. Todėl asmenys, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos arba nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokos vaikui gali kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, administraciją (Vilniuje – į Socialinių išmokų skyrių).

1.20 Mano sutuoktinis(-ė) dirba kitoje šalyje. Ar tokiu atveju man priklauso išmoka vaikui Lietuvoje?

Taip, jeigu ir jūs, ir jūsų vaikas gyvena Lietuvoje. Valstybių kompetencija mokėti išmoką vaikui nustatoma remiantis tėvų darbine veikla ir vaiko gyvenamąja vieta. Jeigu abu vaiko tėvai dirba skirtingose valstybėse ir vaiko gyvenamoji vieta yra vienoje iš šių valstybių, tai pirmenybę mokėti išmokas šeimai turi ta valstybė, kurioje gyvena vaikas.

Taigi, jeigu vaikas gyvena Lietuvoje, o Jūs čia dirbate arba Jums mokama motinystės (tėvystės) pašalpa, vaiko priežiūros išmoka arba nedarbo draudimo išmoka, Jūs turite teisę gauti viso dydžio išmoką vaikui Lietuvoje. Jei kito iš tėvų darbo vietos valstybėje priklausanti išmoka šeimai yra didesnio dydžio, toje valstybėje mokamas išmokos vaikui priedas.

Šios nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, ar Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems asmenims.

1.21 Gimė trečias vaikas. Kokius prašymus turiu pateikti?

Turite užpildyti ir pateikti 2 prašymus (prašymo formą rasite https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Ismoka-vaikui).

Viename prašyme pažymėti naujagimį, prašyti išmokos vaikui ir papildomos išmokos vaikui auginant 3 ir daugiau vaikų nuo vaiko gimimo datos.

Kitame prašyme pažymėti du nepilnamečius vaikus ir prašyti tik papildomos išmokos vaikui auginant 3 ir daugiau vaikų nuo trečio vaiko gimimo datos.

1.22 Kodėl gavau kitokią išmokos vaikui sumą nei praėjusį mėnesį?

Galimai pasikeitė Jūsų situacija lyginant su išmokos teikimo sąlygomis, tarkime, vaiko amžius. Su išmokos vaikui skyrimo sąlygomis ir dydžiais galite susipažinti čia.

1.23 Mokausi ir auginu vaiką. Ar man priklauso išmoka besimokančio asmens vaikui?

Taip, jeigu atitinkate išmokos teikimo sąlygas ir, pirmiausia, mokotės pagal formaliojo švietimo programą. Daugiau informacijos rasite čia.

1.24 Kada skiriama parama mokinio reikmenims įsigyti?

Prašymai priimami nuo liepos 1 iki spalio 5 d. ir turi būti išnagrinėti per 10 d. d. nuo pateikimo dienos. Vos bus išnagrinėtas Jūsų prašymas gausite el. laišką (nesant galimybės – laišką).

Daugiau apie tai Socialinės paramos mokiniams skyrimas.

1.25 Kokiais atvejais mokami pagalbos pinigai?

Pagalbos pinigai yra mokami vaiką (-us) globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui per globos centrą kaip periodinė išmoka ir kaip vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti. Pagalbos pinigai mokami toje savivaldybėje, kurioje besikreipiantis asmuo gyvena. Daugiau informacijos rasite Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

1.26 Ar priklauso globos (rūpybos) išmoka, jei man sukako 18 metų, toliau mokausi ir gyvenu globos namuose?

Globos (rūpybos) išmoka priklauso, jeigu pasibaigus vaiko globai dėl pilnametystės asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai.

Kai besimokantis vyresnis kaip 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, kuriose iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai, globos centrui ar socialinės globos įstaigai. Daugiau informacijos rasite:

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

1.27 Buvau globojamas (-a) iki 18 metų, ar galiu kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti?

Teisę gauti 3 450 eurų dydžio vienkartinę išmoką įsikurti turi asmuo, kuriam buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis nuo 18 iki 25 metų.

Daugiau apie tai
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vienkartines-ismokos-isikurti-skyrimas
arba
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-tevu-globos-netekusiems-vaikams#vienkartineismokaisikurti.

1.28 Ar pilnamečiui, kuriam nustatyta globa šeimoje, priklauso papildoma išmoka vaikui?

Ne, nepriklauso.

1.29 Įsivaikinau vaiką, kokios išmokos man priklauso?

Jums galėtų priklausyti (būtinos sąlygos ir kt. informacija paspaudus ant išmokos pavadinimo):

Daugiau informacijos galite rasti čia.

1.30 Ką daryti, jeigu nepavyksta prisiskambinti bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545?

Kilus papildomų klausimų rekomenduojame kreiptis saugiais ir greitais el. bendravimo būdais:

Dėkojame Jums už supratingumą.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams