Dažniausiai užduodami klausimai

Filtruoti pagal temą
1. Želdynai»
1.1 Kada reikia atlikti želdinių inventorizaciją?

Prieš rengiant projektinius pasiūlymus, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei  planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizacija su arboristiniu būklės vertinimu (grafinio žymėjimo pavyzdys), aiškinamajame rašte pateikti medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas bei išvados projektuotojams apie vertingąsias esamų želdinių savybes, paruošiamas esamų želdinių inventorizacijos planas. PP sprendiniai rengiami tik turint šią informaciją.

1.2 Kokiu detalumu turi būti atlikta želdinių inventorizacija?

Reikalingos informacijos pavyzdys pateiktas Grafinio žymėjimo pavyzdys

1.3 Kas turi teisę atlikti  inventorizaciją?

Rengiant medžių inventorizaciją medžio rūšį lietuviškai ir lotyniškai, kamieno diametrą 1.3 m aukštyje bei ties kakleliu, šaknų lajos plotą pagal formulę bei lajos projekciją Š,P,RV kryptimis gali atlikti geodezininkas, architektas, kraštovaizdžio architektas, kitas specialistas gebantis aiškiai ir tiksliai pateikti informaciją. Vertinti medžio būklę bei pasiūlyti reikalingas arboristines medžio tvarkymo priemones gali įvertinti tik kvalifikuotas arboristas arba dendrologas. Platesnė informacija https://www.arboristuasociacija.lt/. Už inventorizacijos informacijos tikslumą atsako projekto vadovas.

1.4 Kokiu detalumu turi būti pateikti PP želdinių sprendiniai

Projektinių pasiūlymų informacijoje turi būti pateikta situacijos aplinkos analizė ir pagal ją paruošta aplinkos sutvarkymo idėja, iliustruota analogais ir pavyzdžiais, informacija pateikiama aiškinamajame rašte ir sklypo plano brėžinyje, pjūviuose, vizualizacijose. Sklypo plano pagrindu parengtame želdinių brėžinyje turi matytis esamų želdinių inventorizacijos informacija, kertami medžiai, naujų medžių, krūmų sodinimo vietos, krūmynų, gėlynų, vejų plotai. Esami medžiai žymimi skirtingai nuo projektuojamų. Projektuojami spygliuočiai ir lapuočiai medžiai ir krūmai žymimi skirtingais simboliais ir/ar spalvomis. Sutartiniuose ženkluose žymimas vidutinis projektuojamų suaugusių krūmų aukštis ir sodinimo tankis į kvadratinį metrą.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams