Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Finansinės ataskaitos


Vilniaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai

2017 m. rinkinys

2016 m. rinkinys

2015 m. rinkinys

2014 m. rinkinys

2013 m. rinkinys

2012 m. rinkinys

2011 m. rinkinys 


Administracijos finansinės ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

pirmo ketvirčio


2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

pirmo ketvirčio
antro ketvirčio
trečio ketvirčio
ketvirto ketvirčio


2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys
pirmo ketvirčio
antro ketvirčio
trečio ketvirčio

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m.

pirmo ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

pirmo pusmečio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

trijų ketvirčių

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

keturių ketvirčių

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje
Aiškinamasis raštas

 


Iždo finansinės ataskaitos

2018 m.

pirmo ketvirčio


2017 m.

pirmo ketvirčio
pirmo pusmečio
9 mėnesių
2017 metų
Aiškinamasis raštas


2016 m. iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m.iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m.
pirmo ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

antro ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

trečio ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

ketvirto ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas
Grynojo turto pokyčių ataskaita

Gautinos sumos
Pinigų srautų ataskaita

 


Privatizavimo fondo finansinės ataskaitos

2015 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m. pirmo ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

2010 m. antro ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

2010 m. trijų ketvirčių ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas

2010 m. metinis privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys