Finansinės ataskaitos


Vilniaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai


Administracijos finansinės ataskaitos

 


Iždo finansinės ataskaitos

 


Privatizavimo fondo finansinės ataskaitos