2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

2015 m. birželio 19 d.  Nr. 1V- 513

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1bfd985018e511e58569be21ff080a8c/asr

_____________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (ITVP) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

_____________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (ITVP) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 M.

_____________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (ITVP) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 M.

_____________________________________________________________

Vilniaus miesto ITVP ataskaita už 2017 m.

Vilniaus miesto ITVP ataskaita už 2016 m.

Vilniaus miesto ITVP ataskaita už 2015 m.

_____________________________________________________________

Vilniaus miesto investicijų projektų interaktyvus žemėlapis »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Investicinių projektų valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius