2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

 


2022 m. vasario 25 d. Nr. 1V-130
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1V-513 „DĖL VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1c776680960611ecaf3aba0cb308998c


2015 m. birželio 19 d.  Nr. 1V- 513
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1bfd985018e511e58569be21ff080a8c/asr


Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos (ITVP)
įgyvendinimo ataskaitos

Už 2023 m.


Už 2022 m.


Už 2021 m.


Už 2020 m.


Už 2019 m.


Už 2018 m.


Už 2017 m.


Už 2016 m.


Už 2015 m.


Vilniaus miesto investicijų projektų interaktyvus žemėlapis »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Projektų valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius