Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas

Derybų etapas baigtas.


Paskelbtas Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje konkurso preliminarių pasiūlymų pateikimo etapas


Paaiškėjo Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje konkurso dalyvių skaičius


Koncesijos konkurso dokumentai

Sąlygos
Sąlygų 2 priedas, Specifikacijos
Sąlygų 16 priedo 1 priedelis, 1 RFVM formos
Sąlygų 16 priedas, Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui
Sutartis
Sutarties 4 priedas, Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka
Sutarties 4 priedo 1 priedelis, Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas
Sutarties 4 priedo 2 priedelis, Rekomendacijos PVM sąskaitai faktūrai
Sutarties 4 priedo 3 priedelis, Išskaitų mechanizmas
Sutarties, 9 priedas, Tiesioginis susitarimas
Žemės sklypo, kadastro Nr. 0101 0020 211, nekilnojamojo turto registro išrašas
Žemės sklypo, kadastro Nr. 0101 0020 212, nekilnojamojo turto registro išrašas
Konkurso suteikti koncesiją sąlygų pakeitimai


Multifunctional health, education, culture and business support complex

Unofficial English version of the tender documents

Conditions
Annex 2 to the Conditions
Appendix 1 to Annex 16 to the Conditions
Annex 16 to the Conditions
Contract
Annex 4 to the Contract
Appendix 1 to Annex 4 to the Contract
Appendix 2 to Annex 4 to the Contract
Appendix 3 to Annex 4 to the Contract
Annex 9 to the Contract
Summary in English
Amendments of the Conditions


Investicijų projektas 2016-06-28

Projekto pristatymas (lietuvių k.) 2017-03-14

Projekto pristatymas (anglų k.) 2017-03-14

Projekto grafikas (lietuvių k.) 2017-03-14

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. 1-326 „Dėl tikslingumo projektą „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ įgyvendinti koncesijos būdu“


Skelbiamas Vilniuje statomo Daugiafunkcio komplekso koncesijos konkursas


Savivaldybėje surengta viešoji konsultacija dėl Vilniaus daugiafunkcio komplekso projekto


Kviečiame į viešąją konsultaciją dėl projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“

Vilniaus miesto savivaldybė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia į viešąją konsultaciją dėl projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“. Viešosios konsultacijos tikslas – pristatyti projekto turinio pakeitimus, įvykusius po projekto viešo pristatymo 2016 m. vasario 18 d., aptarti privataus subjekto (koncesininko) atrankos sąlygas ir pasiūlymų vertinimo kriterijus, gauti rinkos dalyvių nuomonę dėl atrankos sąlygų ir atrankos proceso organizavimo aiškumo.

Viešoji konsultacija vyks 2016 m. rugpjūčio 11 d. 10.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje 2 aukšte (adresu: Konstitucijos pr. 3).

Būsime dėkingi, jei apie savo ar kolegos dalyvavimą viešojoje konsultacijoje pranešite iki š. m. rugpjūčio 10 d. el. paštu [email protected].

Pastebėjimus ir pasiūlymus dėl konkurso dokumentų prašytume adresuoti projekto vadovei  Rasai Kaširovienei [email protected].


Nacionalinis stadionas Vilniuje – priešistorė

Nacionalinio stadiono projektavimas buvo pradėtas 1985 m. pagal 1985 m. rugpjūčio 15 d. sutartį Nr. 45-V2 tarp Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos valdybos ir Miestų statybos projektavimo instituto;

Projektą rengė miestų statybos projektavimo institutas.

Pirmojo stadiono projekto autorius – architektas Algimantas Nasvytis;

Lietuvos Ministrų tarybos 1987 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. 40p  buvo patvirtintas stadiono Šeškinėje projektas;

1987 m. pradėti stadiono statybos darbai;  Iki 1991 m. buvo sumontuoti stadiono tribūnų rėmų pamatai ir dalis tribūnų rėmų;

1993 m. stadiono statyba buvo užkonservuota.


Nacionalinis stadionas Vilniuje – pagrindiniai faktai

Nacionalinio stadiono statyba yra viena iš 2006-2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų 2006 m. spalio 17 d. LRV nutarimu Nr. 1020

2006 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 755 Nacionalinis stadionas su sporto kompleksu Ukmergės gatvėje, Vilniuje, pripažintas nacionalinės svarbos sporto objektu;

2007 m. vasario 23 d. po neskelbiamų derybų su pirmojo stadiono projekto rengėju ir autorinių teisių perėmėju UAB „Viltekta“ pasirašyta stadiono projekto korektūros parengimo sutartis. Sutartinė projekto korektūros parengimo kaina – 8 544 965 Lt; Projekto vadovas – Vladimiras Segalis. Projekto architektas – Algimantas Nasvytis.

2007 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1621 patvirtinta Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Ukmergės gatvėje, Vilniuje, projekto korektūros užduotis suderinta su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagal projektavimo užduotį numatyta: – universalios paskirties, atitinkanti tarptautiniams standartams su dengtomis žiūrovų tribūnomis arena sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, miesto šventėms su 105×68 m futbolo aikšte 9 bėgimo takeliais lengvosios atletikos varžyboms; – žiūrovų vietų skaičius 25 000 su galimybe padidinti iki 30 000; – futbolo treniruočių aikštė 105×68 m su natūralia danga; – futbolo treniruočių aikštė 105×68 m su dirbtine danga; – bėgimo ir šuolių stadionas 105×68 m su natūralia danga; – ilgų nuotolių metimų treniruočių aikštynas; – 1600 vietų automobilių stovėjimo aikštė.

Potribūninėse patalpose numatyta: – dvi krepšinio treniruočių sporto salės; – visos patalpos pagal tarptautinių futbolo ir lengvosios atletikos federacijų reikalavimus;

2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 748 „Dėl Nacionalinio stadiono Šeškinėje statybos projekto parengimo programos bei kūno kultūros ir sporto objektų statybos ir rekonstravimo programos patvirtinimo“ patvirtinta stadiono projekto parengimo programa.

Projekto vykdytojai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilniaus miesto savivaldybė.

Statinio statybos valdytojas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“.


Nacionalinio stadiono projektavimo darbai

Pirmame projektavimo darbų etape buvo atlikta esamų stadiono konstrukcijų ekspertizė, atkasant senas gelžbetonio konstrukcijas bei atliekant betono bandymus;

Atlikus esančių po žeme gelžbetonio konstrukcijų bandymus buvo rengiamas jų stiprinimo projektas ir lygiagrečiai projektuojama pagrindinė stadiono arena;

2007 m. spalio 1 d. buvo parengtas paruošiamųjų stadiono statybos darbų projektas atlikta jo ekspertizė ir gautas leidimas atlikti paruošiamuosius (esamų pamatų stiprinimo) statybos darbus;

2007 m. spalio 2 d. po neskelbiamų derybų su buvusio Vilniaus statybos tresto 8-os valdybos stadiono statybos teisių perėmėju UAB „Veikmė“ ir statinio statybos valdytoju UAB„Vilniaus kapitalinė statyba“ pasirašyta stadiono statybos sutartis ir pradėti statybos darbai;

Kaip ir numatyta projekto korektūros parengimo sutartyje 2007 m. gruodžio 3 d. buvo baigti Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu projektavimo darbai, atlikta projekto bendroji ekspertizė ir gautas statybos leidimas.


Stadiono infrastruktūros projektavimas
Stadiono infrastruktūros projektą rengia savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“

Su šiuo projektu bus išspręstas privažiavimų prie stadiono, automobilių stovėjimo aikštelių, inžinerinių tinklų, aprūpinančių stadioną statybos klausimai;
Stadiono infrastruktūros projektas turi būti užbaigtas rengti iki 2008 m. pabaigos.


Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 691 „Dėl Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo“ sudaryta Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisija bei patvirtinti jos nuostatai;

2007 m. rugpjūčio 1 d. potvarkiu Nr. 277 Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas patvirtino personalinę komisijos sudėtį;

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2007 m. lapkričio 8 d. potvarkiu Nr. 22-305 „Dėl Nacionalinio stadiono Šeškinėje statybos veiksmų koordinavimo darbo grupės sudarymo” sudarė darbo grupę statybos veiksmams koordinuoti.


Nacionalinio stadiono statyba

2008 m. gegužės 13 d. tarp statinio statybos valdytojo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir statybos rangovo UAB „Veikmė“ pasirašytas papildomas prie 2007 m. spalio 2 d. sutarties, kuriame numatyta konkreti stadiono statybos kaina.

2007 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 554 „Dėl Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programos patvirtinimo“ patvirtinta stadiono statybos programa.


Atlikta darbų

2007 m. spalio mėnesį 1.453.808
2007 m. lapkričio mėnesį 6.020.401
2007 m. gruodžio mėnesį 8.114.930
2008 m. sausio mėnesį 15.777.225
2008 m. vasario mėnesį 10.748.806
2008 m. balandžio mėnesį 13.355.752
2008 m. rugpjūčio mėnesį 11.019.781
2008 m. rugsėjo mėnesį 13.680.241
2008 m. spalio mėnesį 11.559.997
2008 m. lapkričio mėnesį 5.195.964
2008 m. gruodžio mėnesį 3.073.095
Viso: nuo statybos pradžios 100.000.000