Informacija mokesčių mokėtojams, kurių veikla buvo apribota arba uždrausta dėl COVID-19

KARANTINO LAIKOTARPIU NUSTATYTOS NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-03-10 sprendimu  Nr. 1-892 nuspręsta 25% sumažinti nekilnojamojo turto, žemės mokesčius už 2021 mokestinius metus šių mokesčių mokėtojams už Vilniaus mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kur yra vykdoma:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių ir laidojimo reikmenų pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla.

valstybinės žemės nuomos mokestį už 2021 mokestinius metus valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės žemės, kurioje yra vykdoma:

kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų,  poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių pardavimas ir laidojimo reikmenų pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla, nuomą.

Maloniai prašome užpildyti mokestinės lengvatos apskaičiavimo lentelę: Priedas mokesčių mokėtojams pildyti 2021-03-10 sprendimas Nr. 1-892 ir siųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyriui el. paštu: [email protected] ir [email protected]

 

SVARBU

! Jeigu valstybinės žemės sklype, apmokestinamame privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamajame turte ir apmokestinamame žemės sklype vykdomos ir kitos, negu sprendime nurodytos veiklos, nustatytos lengvatos taikomos proporcingai tik toms nuomojamo žemės sklypo dalims, apmokestinamo privačios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir apmokestinamo žemės sklypo dalims, kuriose vykdomos sprendime numatytos veiklos.

!! Lengvata mokesčių mokėtojui netaikoma, jei jam karantino laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo turto mokestį, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje.

!!! Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-794 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais teikiamų lengvatų“ nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktos ir teiktinos mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos Savivaldybės biudžeto sąskaita dėl susiklosčiusios nepalankios epideminės COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situacijos Vilniaus mieste turi atitikti valstybės pagalbai taikomas taisykles.

T.y. jeigu subjektui suteikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, ji turi atitikti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1) nustatytus reikalavimus, pagal kuriuos bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 Eur.

• • •

Mokesčių mokėtojų, kurie yra pateikę duomenis vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-25 sprendimu Nr. 1-460, sąrašai:

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvata

Žemės mokesčio lengvata

Žemės nuomos mokesčio lengvata

Praėjusio (2020 metų) mokestinio laikotarpio lengvatos apskaičiavimo lentelę rasite DUK’e.

DUK »

 

KĄ DARYTI PO KARANTINO?

Asmenys, pasibaigus karantinui galės kreiptis dėl mokestinės lengvatos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios epideminės COVID-19 situacijos Vilniaus mieste, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype buvo vykdoma veikla, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribota arba draudžiama.

Kartu su prašymu turto savininkas turės pateikti informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu Tarybos komitetai galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

Patvirtintos prašymo formos nėra, visi prašymai priimami laisva forma.

Dėl papildomų mokestinių lengvatų suteikimo t.y. lengvatų už laikotarpius po karantino galiojimo pabaigos mėnesio, individualia tvarka mokesčių mokėtojai galės kreiptis pasibaigus karantinui.

2020-03-25 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimas Nr. 1-457 „Dėl tarybos 2011-08-31 sprendimo Nr. 1-171 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

2011-08-31 Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-171 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“


SVARBU

!!! Asmenims, kurie kreipiasi dėl mokestinių lengvatų suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios epideminės COVID-19 situacijos Vilniaus mieste, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype buvo vykdoma veikla, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribota arba draudžiama, nėra taikomi Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių 7 ir 8 punkte nustatyti kriterijai, tačiau yra taikoma Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse nustatyta prašymų nagrinėjimo tvarka.

Taip pat kviečiame susipažinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija verslui dėl COVID-19 https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19