Dažniausiai užduodami klausimai


Ar reikia papildomai kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl šios mokestinės lengvatos suteikimo ir kokius dokumentus būtina pateikti?

Į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją papildomai  su prašymu dėl lengvatos suteikimo nereikia, tačiau reikia užpildyti mokestinės lengvatos apskaičiavimo lentelę: Priedas mokesčių mokėtojams pildyti (2020-03-25 sprendimas Nr. 1-460) arba „Priedas mokesčių mokėtojams pildyti (2021-03-10 sprendimas Nr. 1-892)

         Užpildytą informaciją maloniai prašome siųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyriui el. paštu: edita.meskunecaite@vilnius.lt ir dangis.atkociunas@vilnius.lt.


Kaip apskaičiuoti Tarybos sprendimu taikomą lengvatą?

Apskaičiuojant mokestinę lengvatą pagal 2020-03-25 tarybos sprendimą Nr. 1-460 rekomenduojame mokėtiną metinį mokestį padalinti iš 12 mėnesių, tuomet, apskaičiuojant lengvatos dydį už kovo mėnesį nuo karantino pradžios t.y. nuo 2020-03-16 vieno mėnesio mokėtiną nekilnojamojo turto mokestį padalinti iš kovo mėnesio dienų skaičiaus ir padauginti iš kovo mėnesio karantino dienų skaičiaus. Atitinkamai skaičiuoti ir kitą mėnesį, kurį galiojo karantinas.


Kaip apskaičiuoti nustatytą lengvatą jeigu turto objekte/sklype vykdomos ir kitos nei sprendime nustatyta, veiklos?

Jeigu valstybinės žemės sklype, apmokestinamame privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamajame turte ir apmokestinamame žemės sklype vykdomos ir kitos, negu sprendime nurodytos veiklos, nustatytos lengvatos taikomos proporcingai tik toms nuomojamo žemės sklypo dalims, apmokestinamo privačios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir apmokestinamo žemės sklypo dalims, kuriose vykdomos sprendime numatytos veiklos. Proporcijai apskaičiuoti rekomenduojame naudoti patalpų nuomos(subnuomos) sutartyje nurodytą plotą. Nesant nuomos (subnuomos) sutarčiai naudoti statinio/patalpų užstatytą plotą.
Pažymime, kad lengvata netaikoma nekilnojamojo turto objekte esantiems bendrojo naudojimo plotams t.y. lengvata taikoma tik tiems plotams, kuriuose vykdomos sprendime nurodytos veiklos.


Kokiu atveju mokestinė lengvata netaikoma?

Lengvata mokesčių mokėtojui netaikoma, jei jam karantino laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo turto mokestį, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje.
Šiuo atveju prašome nuomininkus ir subnuomininkus būti atidiems jiems išrašomų sąskaitų atžvilgiu ir atkreipti dėmesį, ar į sąskaitas yra traukti nekilnojamojo turto, žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčiai. Jeigu turto savininkas reikalauja šiuos mokesčius sumokėti (kompensuoti) prašome nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrį el. paštu mokesciai@vilnius.lt.


Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su nekilnojamojo turto ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija, pagrindžiančius lengvatos taikymą?

Sekite informaciją Finansų ir turto skilties Mokesčiai ir parama dalyje.