Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Nekilnojamojo turto mokestis

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-05-09 sprendimu Nr. 1-1526 nustatė šiuos 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2 ir 1.3 papunkčiuose;

1.2. 0,7 proc. tarifą:

1.2.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);

1.3. 3 proc. tarifą:

1.3.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;

1.3.2. nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir (ar) neprižiūrimas.

………

4. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.3 papunkčiuose (įskaitant lošimo namus) ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba negyvenamosios paskirties pastatuose, kuriuose yra gyvenamosios paskirties patalpos, 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės skiriama atitinkamiems namams (pastatams) atnaujinti.

5. Nustatyti, kad nuo 2018 ir 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio atleidžiami asmenys, valdantys apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, kuriame vykdoma ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio ugdymo veikla (įeinanti į ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 85 skyriaus 85.1, 85.2 grupę ir 85.3 grupės 85.31 klasę).

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017-05-31 sprendimu Nr. 1-971 nustatė šiuos 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2–1.3 punktuose;
1.2. 0,7 proc. tarifą:
1.2.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), ), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), ), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);
1.3. 3 proc. tarifą:
1.3.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;
1.3.2. nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir (ar) neprižiūrimas.

……..

3. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.3 punktuose (įskaitant lošimo namus) ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 10 proc. nuo sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio skiriama atitinkamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti.

 


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016-05-25 sprendimu Nr. 1-479 nustatė šiuos 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2–1.3 punktuose;
1.2. 0,7 proc. tarifą:
1.2.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius klubus ir barus;
1.2.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius klubus ir barus;
1.2.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);
1.3. 3 proc. tarifą:
1.3.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;
1.3.2. nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir (ar) neprižiūrimas.

3. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.3 punktuose (įskaitant naktinius klubus ir barus) ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 10 proc. nuo sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio skiriama atitinkamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti.


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2348 nustatė šiuos 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2 ir 1.3 punktuose:
1.2. 0,7 proc. tarifą:
1.2.1. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius klubus;
1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.3. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.4. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius barus (klubus);
1.2.5. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);
1.2.6. sporto paskirties pastatams (patalpoms);
1.3. 3 proc. tarifą:
1.3.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;
1.3.2. nekilnojamajam turtui, kuris yra nenaudojamas ar naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ar neprižiūrimas.

3. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.4 punktuose (įskaitant naktinius barus (klubus) ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto vertės skiriama atitinkamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti.