Valstybinės žemės nuomos mokestis

2023 m. mokestiniam laikotarpiui galioja šie valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai:

2,5 proc.  mokesčio tarifas – fiziniai ir juridiniai asmenys bei garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, pradėję naudotis valstybine žeme ar sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis iki 2008-12-31;

0,5 proc. mokesčio tarifas fiziniai ir juridiniai asmenys bei garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, pradėję naudotis valstybine žeme ar sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis nuo 2009-01-01;

4 proc. mokesčio tarifas pelno siekiantiems juridiniams asmenims, kurių naudojama valstybinė žemė ar / ir nuomojami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys yra Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorijoje ir sutartys sudarytos iki 2008-12-31;

4 proc. mokesčio tarifas nenaudojamiems, neprižiūrimiems ir apleistiems valstybinės žemės sklypams.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų atmintinė bei dažniausiai užduodami klausimai

Detalesnę tarifų taikymo ir mokesčio apskaičiavimo tvarką galima rasti galiojančioje Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių redakcijoje:

2017 m. lapkričio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1236 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“

 

Valstybinės žemės nuomos deklaracija (dokumentas atsisiųsti)

Užpildytas deklaracijas siųsti el. paštu [email protected]

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 1 aro žemės vertės (pagal verčių zonas), apskaičiuotos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymu Nr. 1P-445-(1.3E.) patvirtintus žemės verčių zonų žemėlapius, kurie taikomi nuo 2021-01-01

 

Žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.

Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Galutinis mokesčio sumokėjimo terminas yra einamųjų metų lapkričio 15 diena.

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas

Gavėjo kodas – 188708377
Gavėjo sąskaita – LT05 7044 0600 0686 8287
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmokos kodai : juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111

                arba

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas – 188710061
Gavėjo sąskaita – LT47 4010 0510 0178 5223
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – Luminor Bank AB, banko kodas 40100 (buvęs AB DNB bankas)
Įmokos kodai: juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111