Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Valstybinės žemės nuomos mokestis

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės patvirtintos 2017-11-22 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1236

2017 m. lapkričio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1236 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“

Atkreipiame dėmesį, kad taisyklių 11.1 punktu nustatytas 2 proc. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas juridiniams asmenims, (išskyrus atvejus, nustatytus 11.2 punkte), garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms.

Valstybinės žemės nuomos deklaracija (dokumentas atsisiųsti)

Užpildytas deklaracijas siųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 1 aro žemės vertės (pagal verčių zonas), apskaičiuotos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-12-10 įsakymu Nr. 1P-481-(1.3) patvirtintus žemės verčių zonų žemėlapius, kurie taikomi nuo 2019-01-01 (naujiems valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, įsigijusiems statinius nesuformuotuose žemės sklypuose)

Žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.

Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Galutinis mokesčio sumokėjimo terminas yra einamųjų metų lapkričio 15 diena.

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas

Gavėjo kodas – 188708377
Gavėjo sąskaita – LT05 7044 0600 0686 8287
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmokos kodai : juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111

                arba

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas – 188710061
Gavėjo sąskaita – LT47 4010 0510 0178 5223
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – Luminor Bank AB, banko kodas 40100 (buvęs AB DNB bankas)
Įmokos kodai: juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111