Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vietinė rinkliava

Informuojame, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymui dėl vietinės rinkliavos pervedimo tiesiogiai į savivaldybių biudžetų sąskaitas, nuo 2016 m. sausio mėn. 1 d. vietinė rinkliava mokama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas pagal vietinių rinkliavų objektus.

Vietinė rinkliava Gavėjas Bankas Banko sąskaita
Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT28 4010 0510 0360 9747
AB SEB bankas LT19 7044 0600 0807 1611
Luminor bank AB LT59 2140 0300 0367 9638
Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių); Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT64 4010 0510 0360 9875
AB SEB bankas LT89 7044 0600 0807 1612
Luminor bank AB LT75 2140 0300 0367 9641
Už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT37 4010 0510 0360 9876
AB SEB bankas LT78 7044 0600 0807 1616
Luminor bank AB LT15 2140 0300 0367 9654
Už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT98 4010 0510 0360 9748
AB SEB bankas LT48 7044 0600 0807 1671
Luminor bank AB LT52 2140 0300 0367 9667
 
Už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT04 4010 0510 0427 9673
 
Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 Luminor bank AB LT34 4010 0510 0422 7917