Naujai prisiimti Savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

2024 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2024 metais
Euribor +  palūkanų marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00* 10.000.000,00 4,5 2023-2025 metų investicijų projektams finansuoti
iš viso 10.000.000,00
* 2023 m. organizuota lėšų skolinimosi iš kredito įstaigų apklausa dėl iki 35 000 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos Savivaldybei suteikimo.

 


2023 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2023 metais
Euribor +  palūkanų marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00* 7.500.000,00 3,7 2017-2022 metų
investicijų projektams finansuoti
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00** 10.000.000,00 4,3 2023-2025 metų investicijų projektams finansuoti
15 000 000,00 4,5
Luminor Bank AS 28.000.000,00 7.000.000,00 4,2 Investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti
iš viso 39 500 000,00
* 2021 m. organizuota lėšų skolinimosi iš kredito įstaigų apklausa dėl iki 35 000 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos Savivaldybei suteikimo.

** 2023 m. organizuota lėšų skolinimosi iš kredito įstaigų apklausa dėl iki 35 000 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos Savivaldybei suteikimo.

 


2022 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2022 metais
Palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00* 7.500.000,00 1,25 2017-2022 metų
investicijų projektams finansuoti
Luminor Bank AS 28.000.000,00 21.000.000,00 0,84 Investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti
iš viso 28.500.000,00
* 2021 m. organizuota lėšų skolinimosi iš kredito įstaigų apklausa dėl iki 35 000 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos Savivaldybei suteikimo.


2021 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2021 metais
Fiksuota
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00 7.000.000,00 0,14 2017-2020 metų
investicijų projektams finansuoti
35.000.000,00* 10.000.000 0,26 2017-2022 metų
investicijų projektams finansuoti
10.000.000 0,38
AB SEB bankas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,48 2021 m. investicijų programai finansuoti
bei ankstesnių skolinių įsipareigojimų vykdymui
iš viso 42.000.000,00
* 2021 m. organizuota lėšų skolinimosi iš kredito įstaigų apklausa dėl iki 35 000 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos Savivaldybei suteikimo.


2020 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2020 metais
Fiksuota
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35.000.000,00 7.000.000,00 0,26 2017-2020 metų investicijų projektams finansuoti
7.000.000,00 0,52
10.000.000,00 0,49
4.000.000,00 0,15
Luminor Bank AS 5.000.000,00 5.000.000,00 1,07 Vilniaus miesto savivaldybės tęstiniams (naujiems) investicijų projektams vykdyti, einamosioms išlaidoms finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti
iš viso 33.000.000,00

2019 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2019 metais
Fiksuota
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 7.160.818,89 0,363 2017-2020 metų investicijų projektams finansuoti
iš viso   7.160.818,89  

2018 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2018 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 5.996.000,00 5.996.000,00 1,49 Vilniaus miesto savivaldybės/administracijos investicinio projekto, susijusio su Taurakalnio teritorijos ir žemės sklype V. Mykulaičio – Putino g. 5, Vilniuje, esančio nekilnojamo turto plėtra, vykdymui
iš viso   5.996.000,00  

2017 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2017 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 27.600.000,00 9.186.330,13 1,52 2017 m. investicijų programoje numatytiems investiciniams projektams finansuoti (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų modernizavimas; Transeuropinio tinklo jungtis; Miesto investicinių objektų parengimo programa)
19.685.268,00 19.685.268,00 1,75 AB Šiaulių banko ir SIA „UniCredit leasing“ paskolų refinansavimas siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus.
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 5.356.090,59 0,292 2017-2020 metų investicijų  projektams finansuoti  ir jau esamų paskolų refinansavimui siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus
5.000.000,00 0,258 Vilniaus miesto infrastruktūros, švietimo ir sporto,  socialinės ir sveikatos infrastruktūros , vandens tvarkymo ir energijos naudojimo efektyvo didinimui
iš viso   39.227.688,72

2016 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2016 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 27.600.000,00 18.413.669,87 1,52 2016 m. investicijų programoje numatytiems investiciniams projektams finansuoti (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų modernizavimas; Transeuropinio tinklo jungtis; Miesto investicinių objektų parengimo programa)
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 7.483.090,52 0,296 2017-2020 metų investicijų  projektams finansuoti  ir jau esamų paskolų refinansavimui siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus
iš viso   25.896.760,39

2015 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2015 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Šiaurės investicijų bankas 16.800.000,00 4.739.295,65 1,4 Energijos efektyvumo projektams, Vilniaus vakarinio aplinkkelio, Geležinio Vilko g. rekonstrukcijos, Žirnių g. projekto finansavimas
iš viso 4.739.295,65

2014 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2014 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
AB DnB bankas 11.295.180,62 1.113.299,16 3,55 Apyvartinio kapitalo perfinansvimui
LR Finansų ministerija 2.724.860,98 135.315,95 3,26 IX B transporto koridoriaus ( Žirnių g. VTOO jungtis)
LR Finansų ministerija 550.900,72 550.900,72 3,26 Ekologiškų autobusų įsigijimas ( II etapas)
LR Finansų ministerija 6.661.260,43 6.661.260,43 0,37 trumpalaikė (apyvartinių lėšų stygiui dengti)
LR Finansų ministerija 377.799,18 85.653,32 3,26 Lopš. Darž. „Želmenėliai“ patalpų ir įrangos atnaujinimas, Soc. Globos centro įkūrimas, VšĮ „Užupio meno inkubatoriaus plėtra“ finansavimui
Šiaurės investicijų bankas 16.800.000,00 12.060.704,35 1,4 Energijos efektyvumo projektams, Vilniaus vakarinio aplinkkelio, Geležinio Vilko g. rekonstrukcijos, Žirnių g. projekto finansavimas
iš viso   20.607.133,93