Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Naujai prisiimti Savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

Eur

2020 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos
Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2020 metais
Fiksuota
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos tarybos vystymo bankas 35 000 000,00 7 000 000,00 0,26 2017-2020 metų investicijų projektams finansuoti
7 000 000,00 0,52
iš viso 14 000 000,00

2019 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2019 metais
Fiksuota
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 7.160.818,89 0,363 2017-2020 metų investicijų projektams finansuoti
iš viso   7.160.818,89  

2018 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2018 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 5.996.000,00 5.996.000,00 1,49 Vilniaus miesto savivaldybės/administracijos investicinio projekto, susijusio su Taurakalnio teritorijos ir žemės sklype V. Mykulaičio – Putino g. 5, Vilniuje, esančio nekilnojamo turto plėtra, vykdymui
iš viso   5.996.000,00  

2017 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2017 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 27.600.000,00 9.186.330,13 1,52 2017 m. investicijų programoje numatytiems investiciniams projektams finansuoti (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų modernizavimas; Transeuropinio tinklo jungtis; Miesto investicinių objektų parengimo programa)
19.685.268,00 19.685.268,00 1,75 AB Šiaulių banko ir SIA „UniCredit leasing“ paskolų refinansavimas siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus.
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 5.356.090,59 0,292 2017-2020 metų investicijų  projektams finansuoti  ir jau esamų paskolų refinansavimui siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus
5.000.000,00 0,258 Vilniaus miesto infrastruktūros, švietimo ir sporto,  socialinės ir sveikatos infrastruktūros , vandens tvarkymo ir energijos naudojimo efektyvo didinimui
iš viso   39.227.688,72

2016 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2016 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 27.600.000,00 18.413.669,87 1,52 2016 m. investicijų programoje numatytiems investiciniams projektams finansuoti (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų modernizavimas; Transeuropinio tinklo jungtis; Miesto investicinių objektų parengimo programa)
Europos investicijų bankas 25.000.000,00 7.483.090,52 0,296 2017-2020 metų investicijų  projektams finansuoti  ir jau esamų paskolų refinansavimui siekiant sumažinti Savivaldybės skolos aptarnavimo kaštus
iš viso   25.896.760,39

2015 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos
sutarties
suma
iš viso
Panaudota
paskolos
dalis
2015 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
Šiaurės investicijų bankas 16.800.000,00 4.739.295,65 1,4 Energijos efektyvumo projektams, Vilniaus vakarinio aplinkkelio, Geležinio Vilko g. rekonstrukcijos, Žirnių g. projekto finansavimas
iš viso 4.739.295,65

2014 metais Vilniaus miesto savivaldybės gautos paskolos

Kreditorius Paskolos sutarties suma
iš viso
Panaudota paskolos dalis
2014 metais
Kintamų
palūkanų
marža,
proc.
Paskolos paskirtis
AB DnB bankas 11.295.180,62 1.113.299,16 3,55 Apyvartinio kapitalo perfinansvimui
LR Finansų ministerija 2.724.860,98 135.315,95 3,26 IX B transporto koridoriaus ( Žirnių g. VTOO jungtis)
LR Finansų ministerija 550.900,72 550.900,72 3,26 Ekologiškų autobusų įsigijimas ( II etapas)
LR Finansų ministerija 6.661.260,43 6.661.260,43 0,37 trumpalaikė (apyvartinių lėšų stygiui dengti)
LR Finansų ministerija 377.799,18 85.653,32 3,26 Lopš. Darž. „Želmenėliai“ patalpų ir įrangos atnaujinimas, Soc. Globos centro įkūrimas, VšĮ „Užupio meno inkubatoriaus plėtra“ finansavimui
Šiaurės investicijų bankas 16.800.000,00 12.060.704,35 1,4 Energijos efektyvumo projektams, Vilniaus vakarinio aplinkkelio, Geležinio Vilko g. rekonstrukcijos, Žirnių g. projekto finansavimas
iš viso   20.607.133,93