Pranešimai apie bešeimininkius statinius

Kviečiame atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į statinius, kurie neturi savininkų (ar savininkas nežinomas)

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių pastatų bei patalpų, kurie neturi savininko (arba kurių savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo savivaldybės nuosavybėn.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Nekilnojamojo turto skyrius
Priežiūros ir tvarkymo poskyris

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams