Nekilnojamojo turto teisės aktai


Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija »
 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-06 sprendimas Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-15 sprendimas Nr. 1-492 „Dėl įveiklinimo idėjos tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-07-14 sprendimas Nr. 1-1071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimas Nr. 1-809 „Dėl statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-12 sprendimas Nr. 1-1280 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių (išskyrus laikinus pastatus), kitų pagalbinio ūkio paskirties patalpų, pastogių, rūsių, jų dalių, inžinerinių statinių pardavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-12 sprendimas Nr. 1-1281 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių (išskyrus laikinus pastatus), kitų pagalbinio ūkio paskirties patalpų, pastogių, rūsių, jų dalių, inžinerinių statinių sąrašo tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės 2002-03-01 sprendimas Nr. 516 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Nekilnojamojo turto skyrius