Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), sąrašas

Eil.
nr.
Statinio
pavadinimas,
paskirtis
Statinio adresas Buvęs
naudotojas
(jei
žinomas)*
Statinio Pagrin-
dinių
konst-
rukcijų
medžiaga
Statinys
ypatingas
ar ne
Statinys
naudojamas
ar ne
Techninė
būklė
(tinka naudoti,
apgriautas,
griuvėsiai)**
aukštų
skaičius
bendras
plotas m2
arba
statinio
tūris m3
2020 m. sausio 14 d.
1. Sandélių kompleksas Prie
Užupio g. 5
Medis Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
2. Sandélis Prie
Užupio g. 5
Medis Neypatingas Naudojamas Būklė bloga
3. Sandélis Prie
Užupio g. 5
Medis Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
4. Ūkinis statinys Prie
Užupio g. 5
Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
5. Statinys Prie
Paupio g. 5
Betonas Neypatingas Naudojamas Büklé bloga
6. Garažas Prie
Paupio g. 9
Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
7. Statinys Prie
Paupio g. 9
2 Mūras Neypatingas Naudojamas Büklé bloga
8. Pastatas Prie
Paupio g. 14A
Müras Neypatingas Nenaudoja mas Būklé bloga
9. Metalinis garažas Prie
Polocko g. 1
Metalas Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
10. Sandėliai Prie
Polocko g. 5
Medis Neypatingi Naudojami Tinkami naudoti
11. Veranda Polocko g. 5 Medis Neypatingas Naudojama Tinkama naudoti
12. Sandėlis Polocko g. 5 Medis Neypatingas Nenaudoja mas turintis galimai avarinės büklės
13. Sandėliai Polocko g. 8 1 Medis/ mūras Neypatingi Naudojami Tinkami naudoti
14. Sandėlis Prie
Polocko g. 22
1 Medis Neypatingas Nenaudoja mas turintis galimai avarinés büklės
15. Sandėliai Prie
Polocko g. 25
Medis Neypatingas Naudojami Būklė bloga
16. Sandėlių kompleksas Prie
Polocko g. 43A
1 Medis Neypatingas Naudojamas Būklė bloga
17. Sandėlis Prie
Polocko g. 50
1 Medis Neypatingas Nenaudoja mas Büklé bloga
18. Sandėliai Prie
Žvirgzdyno g. 11
1 Medis Neypatingi Nenaudoja mi Turintys galimai avarinės būklės
19. Sandėlių kompleksas Prie
Žvirgzdyno g. 9
1 Medis Neypatingi Nenaudoja mi Turintys galimai avarinés büklés
20. Metalinis garažas Prie
Žvirgzdyno g . 15
1 Metalas Neypatingi Naudojami Tinkami naudoti
21. Sandėlių kompleksas Prie
Blindžių g. 20
Medis Neypatingas Naudojamas Patenkinama büklé
22. Boksas

Prie
Sėlių g. 64

Müras Ypatingas Nenaudoja mas Patenkinama büklé
23. Garažai Prie
Miglos g. 41c
1 Müras/ metalas Neypatingi Naudojami Tinkami naudoti
24. Dviejų garažų statinys Prie
Miglos g. 55
1 Müras/ metalas Neypatingas Naudojamas Patenkinama büklé
25. Pavėsinė Prie
Stumbrų g. 24
1 Medis/ skarda Neypatingas Naudojama Tinkama naudoti
26. Sandėlis Prie
Sėlių g. 52
1 Müras Neypatingas Naudojamas Patenkinama büklé
27. Sandėlis Prie
Sėlių g. 52
1 Medis Neypatingas Nenaudoja mas Patenkinama büklė
28. Sandėliai Prie
Sėlių g. 52
1 Skarda Neypatingi Nenaudoja mi Būklė bloga
29. Sandėlių kompleksas Prie
Lokių g. 3
1 Mūras Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
30. Ükinis statinys Prie
Sėlių g. 27
1 Mūras Neypatingas Nenaudoja mas Patenkinama būklė
31. Du garažai Malonioji g. 10 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkami naudoti
32. Ükinis statinys Malonioji g. 10 1 Medis Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
33. Garažai Pušų g. 21 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
34. Pavėsinė/ sandélis Pušų g. 21 1 Mūras Neypatingas Naudojami Tinkami naudoti
35. Malkinė Treniotos g. 18 1 Medis Naudojama Neypatingas Patenkinama būklė
36. Garažai Pušų g. 25 1 Mūras Naudojami Neypatingas Tinkami naudoti
37. Sandėlis Mickevičiaus g. 8 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
38. Trijų garažų blokas Prie
Liubarto g. 8
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
39. Garažas Prie
Kęstučio g. 3a
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
40. Dviejų garažų blokas Liubarto g. 31 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
41. Garažas Mickevičiaus g. 26a 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
42. Inžinerinis statinys Prie
Latgalių g. 3
Metalas Naudojamas Ypatingas Tinkamas naudoti
43. Apsaugos būdelė Latvių g. 53a 1 Medis Nenaudojama Neypatingas Tinkama naudoti
44. Apsaugos būdelė Prie
Latvių g. 60
1 Metalas/ plastikas Naudojama Neypatingas Tinkama naudoti
45. Dalis ükio pastato Užupio g. 16 Mūras Naudojama Neypatingi Tinkamas naudoti
46. Sandėlis Prie
Krokuvos g. 11
Medis Nenaudoja mas Neypatingas Patenkinama būklė
47. Pastatas Prie
Kalvarijų g. 47
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
48. Sandėlis Prie
Kalvarijų g. 38
Medis Nenaudoja mas Neypatingas Patenkinama būklė
49. Sandėlis Kalvarijų
g. 42 ir 40
1 Medis Nenaudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
50. Sandėlis Kalvarijų g. 42 Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
51. Sandėlis Prie
Šilutės g. 8
Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
52. Sandėlis Prie
Šilutés g. 8
1 Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
53. Sandėlis Prie
Šilutės g.
23A
1 Medis Naudojamas Neypatingas Būklé bloga
54. Sandėlis Prie
Giedraičių g. 26
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
55. Sandėlis Prie
Giedračių g. 36
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
56. Sandėliai Prie
Giedraičių g. 32
1 Medis Naudojami Neypatingi Turintys galimai avarinés būklės
57. Sandėliai Prie
Giedraičių g. 34
Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
58. Garažas Prie
Giedraičių g. 28
Metalas Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
59. Sandėliai Prie
Giedraičių g. 44
1 Metalas Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
60. Sandėlis Prie
Kalvarijų g. 74
1 Medis Nenaudojamas Neypatingas Turinti galimai avarinės būklės
61. Sandėlis Prie
Saracėnų g. 16
Medis Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
62. Sandėlis Prie
Daugėliškio g. 10
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
63. Sandėliai Prie
Daugėliškio g. 8
1 Medis Naudojami Neypatingi Būklė bloga
64. Sandėlis Prie
Šilutės g. 29
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
65. Sandėliai Prie
Daugėliškio g. 29
1 Medis Naudojami Neypatingi Būklė bloga
66. Priestatas Prie
Lvovo g. 13C
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
67. Ükinių sandėlių blokas Prie
Lvovo g.
13C ir 15B
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
68. Ükinių sandėlių blokas Prie
Giedraičių g. 44
Mūras Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
69. Sandėlis Prie
Kintų g. 5
1 Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
70. Sandėliai Prie
Kintų g. 6
Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
71. Sandėliai Prie
Krokuvos g. 34
Medis Naudojami Neypatingi Būklė bloga
72. Sandėliai Prie
Krokuvos g. 65
1 Medis Nenaudojami Neypatingi Turintys galimai avarinės būklės
73. Priestatas Prie
Lvovo g. 71
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
74. Stoginė Prie
Rodünios g. 28
Medis Naudojama Neypatinga Tinkama naudoti
75. Priestatai Prie
Linkmenų g. 15
1 Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
76. Sandėliai Prie
Tauragnų g. 7
1 Medis Naudojami Neypatingi Turintys galimai avarinės būklės
77. Sandėliai Prie
Tauragnų g. 11
1 Medis Naudojami Neypatingi Turintys galimai avarinės būklės
78. Garažas Prie
Tauragnų g. 15
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
79. Garažas Prie
Kernavės g. 51
Metalas Nenaudojamas Neypatingas Būklė bloga
80. Garažų masyvas Kernavės g. 1 Metalas Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
81. Sandėliai Prie
Širvintų g. 71
1 Medis Naudojami Neypatingi Turintys galimai avarinės būklės
82. Garažas Prie
Giedraičių g. 91
Metalas Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
83. Garažas Juozapavičiaus g. 30 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
84. Priestatas Kalvarijų g. 3 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
85. Sandėliai Prie
Lvovo g. 11a
2 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
86. Sandėliai Panerių g. 30 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
87. Sandėlis Krokuvos g. 5 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
88. Sandėlis Kernavės g. 27 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
89. Sandėlis Kemavės g. 25 1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
90. Gyvenama sis namas Rudnios g. 22 1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
91. Komercinis statinys Utenos g. 41a Mūras Nenaudojamas Neypatingas Turintys galimai avarinės būklės
92. Priestatas Giedraičių g. 11 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
93. Sandėliai Lvovo g. 71 1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
94. Statinys Lvovo g. 97 1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
95. Siena Prie
Lvovo g. 15a
Mūras Nenaudojama Neypatinga Turinti galimai avarinės būklės
96. Garažų masyvas Verkių g. 3 ir
Žalgirio g. 99
kieme
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
97. Pastatas Prie
Lukšio g. 1
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
98. Statiniai Prie
Apkasų g. 27
Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
99. Garažas Prie
Apkasų g. 12c
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
100. Garažas Prie
Žygio g. 16
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
101. Sandėliai Prie
Žygio g. 16
1 Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
102. Sandėliai Prie
Žygio g. 16a
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
103. Sandėliai Prie
Žygio g. 14
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
104. Garažai Prie
Žygio g. 22
1 Mūras Nenaudojami Neypatingas Būklė bloga
105. Sandėliai Prie
Žygio g. 32
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
106. Garažai Prie
Žygio g. 44
1 Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
107. Garažai Prie
Žygio g. 32a
1 Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
108. Garažai Prie
Žygio g. 46
1 Mūras/ monolitas Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
109. Garažai Prie
Žygio g. 34
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
110. Sandėlis Prie
Žygio g. 36
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
111. Sodo namukas Prie
Žygio g. 38
Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
112. Garažo boksas Prie
Žygio g. 40a
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
113. Garažo boksas Prie
Žygio g. 40a
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
114. Sandėliai Prie
Žygio g. 12
Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
115. Ükio statinys Prie
Žygio g. 12
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
116. Sandėliai Prie
Žygio g. 26
Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
117. Garažas Prie
Žukausko g. 15
1 Monolitas Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
118. Sandėliai Prie
Žukausko g. 15
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
119. Garažas Prie
Žukausko g. 15
Metalas Naudojasi Neypatingas Tinkamas naudoti
120. Trijų garažų statinys Prie
Žukausko g. 15
1 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkami naudoti
121. Garažas Prie
Žygio g. 24a
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
122. Garažas Prie
Žygio g. 22
1 Metalas/ medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
123. Garažas Prie
Žygio g. 12
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
124. Sandėliai Prie
Žygio g. 12
Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
125. Garažas Prie
Žygio g. 10
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
126. Garažų blokas Prie
Apkasų g. 10
Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
127. Garažas Prie
Apkasų g. 10
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
128. Garažas Prie
Žygio g. 10
1 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
129. Priestatas Kalvarijų g. 121 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
130. Garažas Prie
Kareivių g. 9d
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
131. Garažas Prie
Kareivių g. 9c
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
132. Inžinerinis statinys Prie
Verkių g. 47a
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
133. Rūsys/ slėptuvė Prie
Žirmūnų g. 135
1 Betonas Nenaudoja mas Neypatingas Patenkinama būklė
134. Rūsys/ slėptuvė Prie
Žirmūnų g. 151
Betonas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
135. Transformatorinės pastatas Prie
Minties g. 2
1 Mūras Naudojamas Ypatingas Tinkamas naudoti
136. Sandėlis Minties
g. 12a
Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
137. Sandėlis M. Katkaus g. 21 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
138. Statinys Prie
Žirmünų g. 106a
2 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
139. Priestatas Bitėnų g. 12 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
140. Komercinės patalpos

Kanto al. 3
(prie sankryžos)

1 Mūras Naudojamos Neypatingos Tinkamos naudoti
141. Komercinės patalpos Kanto al. 3
(greta automobilių stovėjimo aikštelės)
Mūras Naudojamos Neypatingos Tinkamos naudoti
142. Komercinės patalpos Vydüno g. 16/ Papilėnų g. 14 2 Mūras Naudojamos Neypatingos Tinkamos naudoti
143. Įėjimai į požeminį garažą Kanto al./ Papilėnų g. 4 Betonas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
144. Požeminė perėja Pilaitės pr. Betonas Naudojama Neypatinga Tinkama naudoti
145. El. pastotė Tolminkiemio g. 12 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
146. Įvažiavimas į požeminę ir antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę Pajautos g. 3A Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
147. Ūkinis
pastatas
Kalvarijų g.10 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
148. Konteineris Prie
Saldenės g. 5 arba 7
Metalas Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
149. Sandėlis Gedupės g. link Tarpučių g. Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
150. Garažas Prie
Vėluvos
g. 34
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
151. Rūsys/ slėptuvė M.
Mažvydo g. link
Smalinės g.
Betonas Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
152. Tiltelis Prie Gilužio ežero Medis Nenaudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
153. Garažas Tvenkinių g. 4 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
154. Ūkinis pastatas Prie Piliakalnio g. 14 ir 16 Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
155. Pagalbinis pastatas Piliakalnio g. 14 ir
16
Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
156. Sandėliai Tarp
Piliakalnio g. 12 ir
14
1 Medis Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
157. Sandėlis Piliakalnio g. 4 1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
158. Sandėlis Prie
Piliakalnio g. 4
Medis Naudojamas Neypatingas Būklė bloga
159. Ūkinis pastatas Prie
Piliakalnio g. 6
1 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
160. Ūkinis pastatas Tarp Piliakalnio g. 2 ir 8 Medis/ mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
161. Garažas Piliakalnio g. 12 ir
8
Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
162. Garažas Prie
Piliakalnio g. 10
Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
163. Lauko tualetas Prie
Piliakalnio g. 8
1 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
164. Sandėliai Prie
Piliakalnio g. 8
1 Medis Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
165. Stoginė Piliakalnio g. 21 Medis Naudojama Neypatinga Tinkama naudoti
166. Gamybinis pastatas Prie
Astikų g. 30
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
167. Ūkinis pastatas Prie
Astikų g. 30
1 Metalas/ medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
168. Garažas Priešais
Astikų g. 30
2 Metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
169. Sandėlis Astikų g. 34 Müras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
170. Ūkinis pastatas Prie
Kriaučiūnų g. 4 ir 6
Mūras/ medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
171. Sandėlis Prie
Kriaučiūnų g. 4
Mūras/ metalas Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
172. Ūkinis pastatas Prie
Kriaučiūnų g. 6
Mūras/ medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
173. Gyvenamas namas Prie
Kriaučiūnų g. 6
Mūras/ medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
174. Landynė Prie
Kriaučiūnų g. 6
Medis Naudojama Neypatinga Turinti galimai avarinés būklės
175. Garažai Prie
Kriaučiūnų g. 6
Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
176. Ūkinis statinys Prie
Kriaučiūnų g. 10
Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
177. Ūkinis pastatas Prie
Platiniškių g. 4 ir 2
1 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
178. Inžinerinis statinys Prie
Platiniškių g. 4
Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
179. Rūsys Prie
Platiniškių g. 2
Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
180. Sandėlis Prie
Platiniškių g. 4
1 Medis Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
181. Blokinis pastatas Kriaučiūnų g. 91 Mūras Naudojamas Neypatingas Būklė gera
182. Gyvenamas namas Kriaučiūnų g. 91 2 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
183. Blokinis pastatas Prie
Kriaučiūnų g. 91
1 Mūras Nenaudoja mas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
184. Blokiniai statiniai Kriaučiūnų g. 67 1 Mūras/ metalas Nenaudojami Neypatingas Turintys galimai avarinės būklės
185. Pastatas Muitinės g. 45 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
186. Praėjimo kontrolės statinys Muitinės g. 41 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
187. Garažai Prie
Basanavičiaus g. 47
Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
188. Sandėlis Basanavičiaus g. 47 Medis Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
189. Pastato dalis Prie M. K. Čiurlionio g. 13A 2 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
190. Priestatas Prie M. K. Čiurlionio g. 13A Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
191. Garažas Prie M. K. Čiurlionio g. 20 1 Metalas Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
192. Sandėlių kompleksas Vinco Kudirkos g. 3A 1 Mūras Nenaudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
193. Garažas Prie
Vinco Kudirkos g. 3
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
194. Statinys Prie
Vinco Kudirkos
g. 5A
1 Metalas Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
195. Sandėlių kompleksas Prie
Vinco Kudirkos g. 5A
2 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
196. Keturių garažų statinys Prie
Geležinio Vilko g. 33
1 Gelžbetonis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
197. Statinys Prie
Pakalnės
g. 13
1 Mūras Nenaudojamas Neypatingas Turintys galimai avarinės būklės
198. Garažai Prie
J. Jasinskio g. 4A
Mūras Nenaudojamas Neypatingas Turintys galimai avarinės būklės
199. Sandėlių kompleksas Prie J. Jasinskio g. 5 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
200. Ükio pastatai Polocko g. 9 Medis Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
201. Pastatas Pamėnkalnio g. 27 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
202. Gyvenamas namas Tauro g.
10
3 Müras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
203. Pastatas Pamėnkalnio g. 26 4 Müras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
204. Priestatas Pamėnkalnio g. 24 1 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
205. Priestatas Pamėnkalnio g. 24 Müras Naudojamas Neypatingas Patenkinama büklé
206. Gyvenamas pastatas Prie
Pamėnkalnio g. 2
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
207. Gyvenamas namas Prie
Paménkalnio g. 2
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
208. Gyvenamas namas Prie
Pamėnkalnio g. 2
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Tinkamas naudoti
209. Sandėlių kompleksas Prie
Pamėnkalnio g. 2
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
210. Pastatas Prie
Pamėnkalnio g. 4
1 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
211. Priestatas Prie
Pamėnkalnio g. 4
1 Mūras Nenaudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
212. Sandėlių kompleksas Prie
Pamėnkalnio g. 4
Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
213. Garažai Prie
Pamėnkalnio g. 4
Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
215. Pastatas ir garažai Iesmininkų g. 25A/ 12 Gelžbetonis Nenaudojamas Neypatingas Būklė bloga
216. Stoginė Saulėtekio al. 30 Medis Naudojama Neypatinga Patenkinama būklė
217. Pastatai Pylimėlių
g. 33
Medis Naudojami Neypatinga Patenkinama būklė
218. Garažai Žirgo g. 1A Gelžbetonis Naudojami Neypatinga Patenkinama būklė
219. Garažai Prie B. Sruogos
g. 20, 22, 24
1 Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
220. Sandėlis M. K. Oginskio g. 12 Medis Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
221. Sandėliai M. K. Oginskio g. 29 1 Medis/ müras Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
222. Inžinierinis statinys Grybo g. 43 Müras Naudojamas Ypatingas Tinkamas naudoti
223. Garaiai Smėlio g. 10 Mūras Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
224. Garažai Prie
Bistryčios g. 9c
Mūras Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
225. Garažai Prie
Bistryčios g. 21
1 Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
226. El. pastotė Prie
Tverečiaus g. 4
Metalas Naudojama Neypatinga Tinkama naudoti
227. Transform atorinė Tverečiaus g. 5A Mūras Naudojama Ypatinga Patenkinama būklė
228. Slėptuvė Švyturio
g. 22
Gelžbetonis Naudojama Neypatinga Patenkinama būklė
229. Garažai Antakalnio g. 21A Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
230. Sandėliai Žemaitijos g. 5 Medis Nenaudojami Neypatingi Turintis galimai avarinės būklės
231. Garažai Šilo g. 6A Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
232. Garažai Prie
Smėlio g. 3A
1 Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
233. Garažai Volungės
g. 11
Mūras Naudojami Neypatingi Tinkami naudoti
234. Technologinis statinys Prie
Antakalnio g. 38C
Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
235. Garažai Prie
Antakalnio g. 36C
Metalas Naudojami Neypatingi Patenkinama būklė
236. Sandėlis M. K. Oginskio g. 12 Medis Naudojamas Neypatingas Turintis galimai avarinės būklės
237. Gynybinis statinys
(bunkeris)
Netoli
Kojelavičiaus g. 2 N.Vilnia
Gelžbetonis Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
238. Gynybinis statinys
(bunkeris)
Netoli
Kojelavičiaus g. 2 N. Vilnia
Gelžbetonis Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
239. Gynybinis statinys
(bunkeris)
Netoli
Kojelavičiaus g. 2 N. Vilnia
Gelžbetonis Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
240. Bunkeris Netoli
Kojelavičiaus g. 2 N. Vilnia
Gelžbetonis Nenaudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
241. 94/100 dalis ükio pastato M. Daukšos g. 5 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
2019 m. gruodžio 16 d.
1. Transformatorinės pastatas Arklių g. 10 1 Mūras Ypatingas Naudojamas turinti galimos avarinės būklės požymių ar kelianti pavojų žmonių sveikatai
2. Du pastatai Žemaitijos g. 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Būklė patenkinama
3. Sandėliai Žemaitijos g. 5, 7, 9 1 Medis, metalas, mūras Neypatingi Naudojami turinti galimos avarinės būklės požymių ar kelianti pavojų žmonių sveikatai
4. Gyvenamasis namas Šiaulių g. 6, 8 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
5. Gyvenamasis namas/ komercinės patalpos Šiaulių g. 3, 5 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
6. Gyvenamasis namas Žydų g. 3/ Stiklių g. 14 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
7. Gyvenamasis namas Stiklių g. 18 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
8. Gyvenamasis namas Žydų g. 2, 4a 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
9. Gyvenamasis namas Gaono g. 1 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
10. Pastato dalis Gaono g. 1/ Dominykonų g. 15 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
11. Pastato dalis Rūdninkų g. 14 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
12. Pastato dalis Rūdninkų g. /Mėsinių g. kampas 1 Medis Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
13. Gyvenamasis namas ir sandėlys Totorių g. 21A 1 Medis, Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
14. Statinys Totorių g. 19 2 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
15. Gyvenamojo pastato dalis Totorių g. 19 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
16. Kelių statinių kompleksas Rusų g. 9A, 9B 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
17. Gyvenamojo pastato dalis S. Skapo g. 8, 10 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
18. Gyvenamojo pastato dalis Barboros Radvilaitės g. 5 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
19. Gyvenamojo pastato dalis Bokšto g. 3 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
20. Gyvenamasis pastatas Šv. Mykolo g. 3 2 Mūras Neypatingas Naudojamas patenkinama būklė
21. Gyvenamojo pastato dalis Pilies g. 32 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
22. Gyvenamojo pastato dalis Pilies g. 42 3 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
23. Gyvenamojo pastato dalys Savanorių g. 74 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
25. Ūkio pastatai Šiltadaržio g. 4 ir 4a 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
26. Ūkio pastatas Užupio g. 9 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Bloga būklė
27. Ūkio pastatas Užupio g. 7 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
28. Negyvenamosios patalpos Algirdo g. 22-27 1 (4-ame aukšte) Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
30. Pastatas Popieriaus g. 23A 1 Mūras Ypatingas Nenaudojamas Bloga būklė
31. Butas Geležinio Vilko g. 27-111 1 (4-ame aukšte) 17,71 kv. m Mūras Neypatingas Tinkamas naudoti
32. Butas Geležinio Vilko g. 27-96 1 (3-ame aukšte) 16,42 kv. m Mūras Neypatingas Tinkamas naudoti
33. Sandėlis Subačiaus g. 1 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Bloga būklė
34. Rūsys Subačiaus g. 45, 43, 47 kieme 1 (rūsyje) Mūras Neypatingas Nenaudojamas Bloga būklė
35. Ūkio pastatai Šiltadaržio g. 4 ir 4A 1 Mūras Neypatingi Naudojami Tinkamas naudoti
36. Statiniai Tarp sklypų Vilkpėdės g. 8A ir 14 1 Mūras/ medis Neypatingi Nenaudojami Būklė bloga
37. Negyvenamoji patalpa rūsyje Jogailos g. 7 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
38. Bunkeris/ slėptuvė Lizdeikos g. 4 Mūras Ypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
39. Garažo boksas Dzūkų g. 7-43 1 (2-ame aukšte) 16 kv. m Mūras Neypatingas Nenaudojamas Tinkamas naudoti
40. Negyvenamieji pastatai Subačiaus g. 12
(po Subačiaus g. 12-17)
1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Bloga būklė
41. Sandėliai Žvirgždyno g. 4 1 Medis Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
2019 m. birželio 4 d.
1. Pastato dalis,
ūkinės paskirties
Vinco Kudirkos g. 3A 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
2. Metalinis
garažas
Vinco Kudirkos g. 3 1 Metalas Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
3. Sandėliai Vinco Kudirkos g. 5A 2 Mūras Neypatingas Nenaudojami Patenkinama būklė
5. Du metaliniai
garažai
J. Basanavičiaus g. 43 1 Metalas Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
6. Pastato dalis,
ūkinės paskirties
J. Basanavičiaus g. 47 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
7. Metalinis
garažas
M. K. Čiurlionio g. 18A – 22 1 Metalas Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
8. Pastatai ir garažai,
ūkinės paskirties
Pakalnės g. 6 1 Mūras Neypatingas Naudojami Patenkinama būklė
9. Garažai Geležinio Vilko g. 33 1 Betonas Neypatingas Naudojami Patenkinama būklė
10. Garažai Pakalnės g. 4A 1 Mūras Neypatingas Naudojami Tinkami naudoti
11. Pastato dalis,
komercinės
paskirties
Visų Šventųjų g. 2 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Patenkinama būklė
12. Sandėliai Pylimo g. 31 2 Mūras Neypatingas Nenaudojami Būklė bloga
13. Pastato dalis Pylimo g. 33 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
14. Pastatas,
gyvenamasis
Pylimo g. 33 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Tinkamas naudoti
15. Pastatas,
gyvenamasis
Kruopų g. 1 2 Mūras Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
16. Siena Kruopų g. 1B Mūras Neypatingas Nenaudojamas Turinti galimai avarinės būklės požymių
17. Siena Šv, Stepono g. 20A Mūras Neypatingas Nenaudojamas Turinti galimai avarinės būklės požymių
18. Sandėliai Sodų g. 13 1 Mūras Neypatingas Nenaudojami Būklė bloga
19. Sandėlis Sodų g. 13A 1 Mūras Neypatingas Naudojamas Būklė bloga
20. Pastato dalis,
gyvenamoji
Sodų g. 11 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga
21. Sandėliai,
garažas
Gėlių g. 7 2 Mūras Neypatingas Naudojami Būklė bloga
22. Garažas,
boksas
Jogailos g. 7 1 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Būklė bloga.
23. Butas Polocko g. 50-4 2 Mūras Neypatingas Nenaudojamas Turinti galimai avarinės būklės požymių
24. Garažai Polocko g. 9A 1 Metalas, mūras Neypatingas Nenaudojamas Patenkinama būklė
25. Gamybinis
pastatas
Kalvarijų g. 163A UAB
„Glazūra“
1 52,6 kv. m Mūras Neypatingas Nenaudojamas Patenkinama būklė
26. Negyvenamoji
patalpa
Pylimo g. 60-46 90,13 kv. m Mūras Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
27. Administracinė
patalpa
Subačiaus g. 115B 1 16,25 kv. m Mūras Neypatingas Nenaudojamas Patenkinama būklė.
28. Rūsio patalpos Panerių g. 30 Mūras Neypatingas Nenaudojamos Bloga būklė.
29. Ūkio pastatai Žygio g. 16, 18 Mūras Neypatingas Naudojamas Bloga būklė
30. Patalpa garažų
masyve
V. Grybo g. 30 1 6,3 kv. m Mūras Neypatingas Naudojamas Patenkinama būklė
31. Garažo boksas Paupio g. 14 1 Mūras, metalas Neypatingas Nenaudojamas Patenkinama būklė
32. Administracinis
statinys
Gedvydžių/ L. Giros sankryža 1 Medis, metalas Neypatingas Nenaudojamas Turinti galimai avarinės būklės požymių
33. Gamybinis
pastatas
Didlaukio g. 49 1 Metalas Nenaudojamas Ypatingas Turinti galimai avarinės būklės požymių
34. Garažo boksai Sietyno g. 8B-24 ir 26 Mūras Naudojamas Neypatingas Patenkinama būklė
35. Automobilių
stovėjimo
aikštelė
Pušyno g. Trinkelės Naudojamas Neypatingas Tinkami naudoti

Pastabos:

* Jei žinomas buvęs naudotojas, nurodyti jo kontaktus (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas).

** Detalus statinio būklės aprašymas: tinkamas naudoti, patenkinama būklė, bloga būklė, turinti galimos avarinės būklės požymių ar kelianti pavojų žmonių sveikatai.