Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas

LT     EN     RU

2016 m. sausio mėn.

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas Pradinė
pardavimo
kaina eurais
Aukciono
laikas
Butas
(39,75 kv. m su 3,87 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) 
Sirpučių g. 4–2, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
8.600  2016-01-20
9.00 val.
Butas
(21,76 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo gyvenamojo
namo pirmame aukšte) 
Stepono Batoro g. 4–4, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.900 2016-01-20
10.00 val.
Butas
(11,11 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte)   
Krokuvos g. 41–5, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
2.800  2016-01-20
11.00 val.
Du butai
(10,80 kv. m su 2,21 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis ir 43,71 kv. m su 8,93 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 a. medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje)   
Baravykų g. 2–3 ir 4, Vilnius
Patalpų planai (1 planas, 2 planas)
Vieta žemėlapyje
11.800 2016-01-20
14.00 val.
Pastatas – vasaros kino teatras
(352,06 kv. m, pastatas mūrinis, 2 a.)
ir jam priskirtas 0,0854 ha žemės sklypas 
Smilgų g. 4, Vilnius
Žemės sklypo ir patalpų planai
Vieta žemėlapyje
214.550   2016-01-20
15.00 val.
Butas
(19,82 kv. m su 12,09 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
2 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte)      
Apkasų g. 4–3, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
20.640   2016-01-27
9.00 val.
Butas – kambarys
(8,40 kv. m su 2,53 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
5 a. mūrinio pastato ketvirtame aukšte)            
Subačiaus g. 120–159, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.840  2016-01-27
10.00 val.
Negyvenamoji patalpa – sandėlis
(24,18 kv. m, 1 a. mūrinio pastato pirmame aukšte)
Latgalių g. 5–102, Vilnius           
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.600 2016-01-27
11.00 val.
Butas
(51,28 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo
pirmame aukšte, avarinis)             
Totorių g. 22–1, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
106.920 2016-01-27
14.00 val.
Butas
(25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
1 a. mūrinio gyvenamojo namo mansardoje)           
Liepkalnio g. 86–8, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
11.640  2016-01-27
15.00 val.
Butas
(23,85 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte)                                    
Utenos g. 33–7, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
15.960  2016-01-27
16.00 val.
Butas
(32,77 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte, avarinis)                                            
Tilto g. 33B–10, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
60.240  2016-01-28
9.00 val.
Negyvenamoji patalpa – katilinė
(61,25 kv. m, 2 a. mūrinio pastato rūsyje)           
Svajonių g. 34, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
25.200  2016-01-28
10.00 val.

 

 

 ↑

Auctions in January 2016

No. Object Initial sale
price,
EUR
Time of the auction
1 Apartment (39,75 m² with 3,87 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building); Sirpučių St. 4–2, Vilnius 8,600 01/20/2016
9:00 AM
2 Apartment (21,76 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Stepono Batoro St. 4–4, Vilnius 6,900 01/20/2016
10:00 AM
3 Apartment (11,11 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Krokuvos St. 41–5, Vilnius 2,800 01/20/2016
11:00 AM
 4 Apartment (10,80 m² with 2,21 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–3, Vilnius
Apartment (43,71 m² with 8,93 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–4, Vilnius
11,800 01/20/2016
2:00 PM
5 Building – Summer theater (352.06 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0854 ha; Smilgų St. 4, Vilnius 214,550 01/20/2016
3:00 PM
6 Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building); Apkasų St. 4–3, Vilnius 20,640 01/27/2016
9:00 AM
7 Apartment – room (8,40 m² with 2,53 m² premises of common use, on the fourth floor of a 5 story brick building); Subačiaus St. 120–159, Vilnius 6,840 01/27/2016
10:00 AM
8 Non-residential premises –warehouse (24,18 m², on the 1st floor of a one story brick building); Latgalių St. 5–102, Vilnius 6,600 01/27/2016
11:00 AM
9 Apartment (51,28 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Totorių St. 22–1, Vilnius 106,920  01/27/2016
2:00 PM
10 Apartment (25,19 m² with 3 m² premises of common use, in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius 11,640 01/27/2016
3:00 PM
11 Apartment (23,85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius 15,960  01/27/2016
4:00 PM
12 Apartment (32,77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius 60,240  01/28/2016
9:00 AM
13 Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius 25,200  01/28/2016
10:00 AM

 

 

 

 ↑

Аукционы, которые состоятся в январе месяце 2016 года

№.
п. п.
Объект Начальная
цена
продажи,
евро
Аукцион
состоится
1 Квартира (39,75 кв. м с 3,87 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Сирпучу 4-2 (Sirpučių g. 4–2), Вильнюс
8.600 20.01.2016
9.00 час.
2 Квартира (21,76 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Стяпоно Баторо 4-4
(Stepono Batoro g. 4–4), Вильнюс
6.900 20.01.2016
10.00 час.
3 Квартира (11,11 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Крокувос 41-5 (Krokuvos g. 41–5), Вильнюс
2.800 20.01.2016
11.00 час.
4 Квартира (10,80 кв. м с 2,21 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома);
ул. Баравику 2-3
(Baravykų g. 2–3), Вильнюс
Квартира (43,71 кв. м с 8,93 кв. м помещениями общего пользования, Мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома);
ул. Баравику 2-4
(Baravykų g. 2–4), Вильнюс
11.800 20.01.2016
14.00 час.
5 Здание – летний кинотеатр (352,06 кв. м, здание кирпичное, 2-х этажное) и относящийся к нему земельный участок площадью 0,0854 гa; ул. Смилгу 4 (Smilgų g. 4), Вильнюс 214.550 20.01.2016
15.00 час.
6 Квартира (19,82 кв. м с 12,09 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома); ул. Апкасу 4-3 (Apkasų g. 4-3), Вильнюс 20.640 27.01.2016 9.00 час.
7 Квартира (8,40 кв. м с 2,53 кв. м помещениями общего пользования, на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома); ул. Субачаус 120-159 (Subačiaus g.120-159), Вильнюс 6.840  27.01.2016 10.00 час.
8 Нежилое помещение – складское помещение (24,18 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Латгалю 5-102 (Latgalių g. 5-102), Вильнюс 6.600 27.01.2016 11.00 час.
9 Квартира (51,28 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тоторю 22-1 (Totorių g. 22-1), Вильнюс 106.920  27.01.2016 14.00 час.
10 Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, Мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86-8 (Liepkalnio g. 86-8), Вильнюс 11.640  27.01.2016 15.00 час.
11 Квартира (23,85 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Утенос 33-7 (Utenos g. 33-7), Вильнюс 15.960  27.01.2016 16.00 час.
12 Квартира (32,77 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тилто 33B-10 (Tilto g. 33B-10), Вильнюс 60.240 28.01.2016 9.00 час.
13  Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2-х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс 25.200  28.01.2016 10.00 час.

 


 ↑

 Prašymo įregistruoti viešame aukcione forma (dokumentas atsisiųsti)

Pastaba. Į aukcionus registruojama 214 kab., Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Finansų departamento Turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705,
el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus
vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.