Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas

LT     EN     RU

2016 m. sausio mėn.

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas Pradinė
pardavimo
kaina eurais
Aukciono
laikas
Butas
(39,75 kv. m su 3,87 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) 
Sirpučių g. 4–2, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
8.600  2016-01-20
9.00 val.
Butas
(21,76 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo gyvenamojo
namo pirmame aukšte) 
Stepono Batoro g. 4–4, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.900 2016-01-20
10.00 val.
Butas
(11,11 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte)   
Krokuvos g. 41–5, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
2.800  2016-01-20
11.00 val.
Du butai
(10,80 kv. m su 2,21 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis ir 43,71 kv. m su 8,93 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 a. medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje)   
Baravykų g. 2–3 ir 4, Vilnius
Patalpų planai (1 planas, 2 planas)
Vieta žemėlapyje
11.800 2016-01-20
14.00 val.
Pastatas – vasaros kino teatras
(352,06 kv. m, pastatas mūrinis, 2 a.)
ir jam priskirtas 0,0854 ha žemės sklypas 
Smilgų g. 4, Vilnius
Žemės sklypo ir patalpų planai
Vieta žemėlapyje
214.550   2016-01-20
15.00 val.
Butas
(19,82 kv. m su 12,09 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
2 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte)      
Apkasų g. 4–3, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
20.640   2016-01-27
9.00 val.
Butas – kambarys
(8,40 kv. m su 2,53 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
5 a. mūrinio pastato ketvirtame aukšte)            
Subačiaus g. 120–159, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.840  2016-01-27
10.00 val.
Negyvenamoji patalpa – sandėlis
(24,18 kv. m, 1 a. mūrinio pastato pirmame aukšte)
Latgalių g. 5–102, Vilnius           
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
6.600 2016-01-27
11.00 val.
Butas
(51,28 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo
pirmame aukšte, avarinis)             
Totorių g. 22–1, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
106.920 2016-01-27
14.00 val.
Butas
(25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,
1 a. mūrinio gyvenamojo namo mansardoje)           
Liepkalnio g. 86–8, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
11.640  2016-01-27
15.00 val.
Butas
(23,85 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte)                                    
Utenos g. 33–7, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
15.960  2016-01-27
16.00 val.
Butas
(32,77 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo
namo pirmame aukšte, avarinis)                                            
Tilto g. 33B–10, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
60.240  2016-01-28
9.00 val.
Negyvenamoji patalpa – katilinė
(61,25 kv. m, 2 a. mūrinio pastato rūsyje)           
Svajonių g. 34, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
25.200  2016-01-28
10.00 val.

 

 

 ↑

Auctions in January 2016

No. Object Initial sale
price,
EUR
Time of the auction
1 Apartment (39,75 m² with 3,87 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building); Sirpučių St. 4–2, Vilnius 8,600 01/20/2016
9:00 AM
2 Apartment (21,76 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Stepono Batoro St. 4–4, Vilnius 6,900 01/20/2016
10:00 AM
3 Apartment (11,11 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Krokuvos St. 41–5, Vilnius 2,800 01/20/2016
11:00 AM
 4 Apartment (10,80 m² with 2,21 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–3, Vilnius
Apartment (43,71 m² with 8,93 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–4, Vilnius
11,800 01/20/2016
2:00 PM
5 Building – Summer theater (352.06 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0854 ha; Smilgų St. 4, Vilnius 214,550 01/20/2016
3:00 PM
6 Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building); Apkasų St. 4–3, Vilnius 20,640 01/27/2016
9:00 AM
7 Apartment – room (8,40 m² with 2,53 m² premises of common use, on the fourth floor of a 5 story brick building); Subačiaus St. 120–159, Vilnius 6,840 01/27/2016
10:00 AM
8 Non-residential premises –warehouse (24,18 m², on the 1st floor of a one story brick building); Latgalių St. 5–102, Vilnius 6,600 01/27/2016
11:00 AM
9 Apartment (51,28 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Totorių St. 22–1, Vilnius 106,920  01/27/2016
2:00 PM
10 Apartment (25,19 m² with 3 m² premises of common use, in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius 11,640 01/27/2016
3:00 PM
11 Apartment (23,85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius 15,960  01/27/2016
4:00 PM
12 Apartment (32,77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius 60,240  01/28/2016
9:00 AM
13 Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius 25,200  01/28/2016
10:00 AM

 

 

 

 ↑

Аукционы, которые состоятся в январе месяце 2016 года

№.
п. п.
Объект Начальная
цена
продажи,
евро
Аукцион
состоится
1 Квартира (39,75 кв. м с 3,87 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Сирпучу 4-2 (Sirpučių g. 4–2), Вильнюс
8.600 20.01.2016
9.00 час.
2 Квартира (21,76 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Стяпоно Баторо 4-4
(Stepono Batoro g. 4–4), Вильнюс
6.900 20.01.2016
10.00 час.
3 Квартира (11,11 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома);
ул. Крокувос 41-5 (Krokuvos g. 41–5), Вильнюс
2.800 20.01.2016
11.00 час.
4 Квартира (10,80 кв. м с 2,21 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома);
ул. Баравику 2-3
(Baravykų g. 2–3), Вильнюс
Квартира (43,71 кв. м с 8,93 кв. м помещениями общего пользования, Мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома);
ул. Баравику 2-4
(Baravykų g. 2–4), Вильнюс
11.800 20.01.2016
14.00 час.
5 Здание – летний кинотеатр (352,06 кв. м, здание кирпичное, 2-х этажное) и относящийся к нему земельный участок площадью 0,0854 гa; ул. Смилгу 4 (Smilgų g. 4), Вильнюс 214.550 20.01.2016
15.00 час.
6 Квартира (19,82 кв. м с 12,09 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома); ул. Апкасу 4-3 (Apkasų g. 4-3), Вильнюс 20.640 27.01.2016 9.00 час.
7 Квартира (8,40 кв. м с 2,53 кв. м помещениями общего пользования, на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома); ул. Субачаус 120-159 (Subačiaus g.120-159), Вильнюс 6.840  27.01.2016 10.00 час.
8 Нежилое помещение – складское помещение (24,18 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Латгалю 5-102 (Latgalių g. 5-102), Вильнюс 6.600 27.01.2016 11.00 час.
9 Квартира (51,28 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тоторю 22-1 (Totorių g. 22-1), Вильнюс 106.920  27.01.2016 14.00 час.
10 Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, Мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86-8 (Liepkalnio g. 86-8), Вильнюс 11.640  27.01.2016 15.00 час.
11 Квартира (23,85 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Утенос 33-7 (Utenos g. 33-7), Вильнюс 15.960  27.01.2016 16.00 час.
12 Квартира (32,77 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тилто 33B-10 (Tilto g. 33B-10), Вильнюс 60.240 28.01.2016 9.00 час.
13  Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2-х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс 25.200  28.01.2016 10.00 час.

 


 ↑

 Prašymo įregistruoti viešame aukcione forma (dokumentas atsisiųsti)

Pastaba. Į aukcionus registruojama 214 kab., Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Finansų departamento Turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705,
el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus
vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.